Kvinnor i minoritet i stadens bolagsstyrelser

LANDSKRONA. Få personer har utländsk bakgrund och kvinnor är i minoritet, även till antal under rikssnittet. Det visar en kartläggning av stadens kommunala bolagsstyrelser som Lokaltidningen har gjort.

80 procent män och 20 procent kvinnor. SKL-utredningen som publicerades 2006 visade på den genomsnittliga fördelningen mellan män och kvinnor i de kommunägda bolagens styrelser i landet 2013. Flera år senare publicerades en studie, som visade att kvinnorna tagit ett litet steg fram; 2011 var andelen kvinnor 26 procent och andelen män var 74 procent.
I Landskrona finns? det omkring 20 bolag som staden äger helt eller delvis. Lokaltidningen har tittat på styrelsesammansättningen, ordinarie ledamöter och suppleanter, i stadens helägda bolag; AB Landskronahem, Invest in Landskrona AB, Landskrona stugby och camping, Landskrona Energi AB och Rederiaktiebolaget Ventrafiken. Hur ser det ut?

Även i Landskrona? dominerar männen, 75 procent gentemot 25 procent kvinnor. Få av ledamöterna har dessutom utländsk bakgrund.
– Siffrorna är ingenting som förvånar mig, men 2017 är det en struktur som inte går att försvara. Vi har det på agendan inför 2018, att göra insatser för att kvinnor ska känna sig manade och redo för att ta den typen av uppdrag. Mina erfarenheter säger att kvinnor kan vara lite försiktigare att ta sig an uppdrag som man tror sig kanske inte behärska till fullo men som man faktiskt gör, säger Torkild Strandberg, kommunalråd och  Liberalernas lokalordförande.
Men könskvotering? in i styrelserna är ingenting Torkild Strandberg förespråkar.
– Om man är lämplig för ett uppdrag ska baseras på kompetens och förmåga. Om jag är ung – gammal, man – kvinna, om jag kommer från Landskrona eller Düsseldorf – ska det inte spela någon roll, säger han.

Jenny Tillander
?, vice ordförande i Socialdemokraterna/Landskrona Arbetarekommun är av en annan åsikt. Inom partiet arbetar man med ”varannan”.
– När vi nominerar till bolagsstyrelser utser vi alltid varannan, så att båda könen ska bli representerade, säger hon.
Hon är inte? förvånad över att kvinnorna är underrepresenterade i de kommunala bolagsstyrelserna, men anser att det är problematiskt.
– Det borde vara fler kvinnor som samhället ser ut i dag. Det tycker jag.
I grannkommunen Helsingborg, med ett 30-tal bolag som staden delvis eller helt äger, är fördelningen i styrelserna 68 procent män och 32 procent kvinnor.
LÄS MER: "Skulle inte kvinnor kunna vara dem med bäst meriter?"
 

Vad tycker du?

Mejla din åsikt till oss på redaktion.lanskrona@lokaltidningen.se

Publicerad 03 February 2017 16:15

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag