Experten:

Därför krisar relationen

”Den långa väntetiden förvärrade våra problem”

Av
Erika Persson Sarah Bernshed

SKÅNE. När Sandra och hennes man hamnade i en svår relationskris kunde de till slut inte kommunicera med varandra. När de efter viss tvekan tog beslutet att söka hjälp hos den kommunala familjerådgivningen fick de beskedet att väntetiden var flera månader.

– Vi befann oss i en akut kris där vi var så besvikna på varandra att vi knappt kunde kommunicera överhuvudtaget. Som småbarnsföräldrar var vi dessutom tvungna att få vardagen att fungera. Att då få höra att vi var tvungna att vänta på hjälp kändes tungt, säger Sandra som istället kontaktade Svenska kyrkans familjerådgivning där väntetiden var betydligt kortare.

Paret fick samtalstid efter en månad, men under väntetiden hann krisen fördjupas ytterligare och tankarna på en skilsmässa förstärktes.
– Men samtalen vi fick hjälpte oss att börja prata igen. Att få hjälp snabbt tror jag är helt avgörande för hur man sedan kommer vidare, oavsett om det blir separation eller inte.
Brist på intimitet, direkta svek som otrohet och obalans i största allmänhet. Det är vanliga anledningar till att par söker hjälp via familjerådgivning. 
– Som småbarnsföräldrar kan man ha extra svårt att få ihop livet med de förväntningar och behov man har, inte minst för att man kanske hade mer tid och ork innan man fick barn, säger Annika Lindén, ordförande i föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare och även verksam som familjerådgivare sedan 17 år tillbaka. 

Enligt Annika Lindén är det lätt att ”glömma bort” relationen.
– När man får barn kan det ställa högre krav på kommunikationen. Till exempel kan man ha olika förväntningar på närhet och intimitet och när det inte funkar kan det bli behovsmässiga sår.

Även olika typer av direkta svek kan vara orsak till en relationskris.
– Det kan hända stora saker som att någon är otrogen, men även andra typer av sveksituationer kan göra att par hamnar i en kris. Balans behövs i många delar av en relation. Det kan till exempel gälla tid och ekonomi, säger Annika Lindén som menar att det känslomässiga slitaget på en relation kan bli stort över tid beroende på hur man lever sitt liv.

– Vid de direkta sveken blir det stora sår direkt. Vi lever dessutom i en ”jagcentrerad” tid där det kan vara svårt att hitta balansen mellan parrelationen och sitt eget jag. Man kan behöva fundera över vad som krävs för att kunna kompromissa för att ändå få gemenskap. En parrelation är som ett minikollektiv men många har en tendens att tro att det bara ska fungera av sig självt.
Hjälper det att gå på familjerådgivning?
– Familjerådgivning har funnits länge och det finns studier som visar att det ger resultat. Men de som söker kan ha olika utgångslägen. Vill båda reparera är det en sak, men när en vill reparera och en lämna är det en annan. Vissa har redan bestämt sig för att separera men behöver hjälp att separera på ett bra sätt. 
– Det kan också vara så att man säger att man inte vill fortsätta tillsammans utan förändring. Då hjälper det med samtal där man reparerar tillsammans.
Annika Lindén menar att många lider i onödan utan att söka hjälp.
– Jag tror inte att folk i allmänhet ger upp så lätt men en trasig relation blir sällan bättre om man inte gör något annorlunda. Därför är det viktigt att inte behöva vänta för länge på en samtalstid.
– Ofta är det så när man kommer till oss att den ena parten hunnit betydligt längre i tankarna på att separera medan den andre ligger steget efter. Egentligen borde fler söka familjerådgivning i förebyggande syfte, säger hon.

Publicerad 14 February 2017 09:00