Många sjätteklassare röker – kommunen får bakläxa

LANDSKRONA. Länsstyrelsen riktar kritik mot Landskrona stad för brist på tillsyn av rökfria miljöer – något staden menar beror på otydligt delegerat ansvar mellan förvaltningar.

Rökningen har minskat bland unga i Landskrona, enligt Sandra ?Beletic, folkhälsosamordnare i staden. Men enligt folkhälsorapporten som kom i höstas har rökningen däremot ökat bland årskurs sex-elever.
– Vi måste titta på om det här är tillfälligt eller om det är en trend och vad vi kan göra åt det, säger hon.

I december i fjol gjorde Länsstyrelsen i Skåne en tillsyn hos Landskrona stad. Myndighetens kritik blev: ”Strukturerad och dokumenterad tillsyn har inte bedrivits i tillräcklig omfattning över rökfria miljöer”.
Beslutet från länsstyrelsen påvisade att det inom staden saknas politiska mål och styrdokument för kommunens tillsyn av rökfria miljöer. Staden har inte heller bedrivit någon tillsyn över rökförbudet på skolor eller förskolor under åren 2014-2015 och fram till hösten 2016. Däremot har man genomfört tillsyn av rökfria miljöer på restauranger och serveringsställen.
Förra året införde? staden rökfria skolmiljöer som ett kontrollområde vid de ordinarie tillsynerna av alla skolor och förskolor. Men Maria Morand, miljöinspektör i Landskrona stad, medger att tillsynsarbetet tidigare inte har blivit prioriterat.
– Det har fallit mellan stolarna. Det har funnits en otydlighet mellan förvaltningarna. Man har inte vetat om tillsynen legat på individ och familj– eller miljöförvaltningen. Sedan den 2 december i fjol har det legat på miljöförvaltningens bord, oturligt kom länsstyrelsens tillsyn knappt en vecka senare och på den tiden har arbetet naturligtvis inte hunnit sätta sig.

Hon menar att staden redan i höstas tittade till skolgårdarna.
– Då hade vi möjligheten med hjälp av en praktikant, men vi har inte haft någon delegation på detta. I dag kan vi göra en tillsyn utan politiskt beslut.

Hur är läget på skolgårdarna i Landskrona?
– Vi vet att det förekommer rökning.
Maria Morand menar att man ännu inte har hunnit dra i gång arbetet med rökfria miljöer på riktigt, men att man har jobbat på att ta fram checklistor för att använda vid tillsyn.
– När vi går ut på skolorna på en hälsoinspektion tittar vi även på hur man från skolans sida jobbar med rökfria miljöer och vad man har för rutiner kring det. Tidigare hade vi ett föreläggande att skolorna skulle inkomma med uppgifter. 

Räcker det?
– Oftast hjälper det inte att  bara göra en sak. Man måste jobba från olika håll.

Därför ska man? under året bland annat informera rektorer på samtliga skolor om vilket ansvar skolan har och för att skapa dialog. Och för att säkerställa skolgårdars rökfrihet ska miljöförvaltningen även kontrollera samtliga skolors efterlevnad av tobakslagen och informera om rökförbudet. Men miljöinspektören poängterar att det krävs ett samlat arbete för att minska ungdomars tobaksanvändning.
– Individ- och familjeförvaltningen ansvar för tillsyn av försäljningsställen, bland annat. Vi kan göra en tillsyn  på skolgårdar och upptäcka om rökning förekommer. Men det är alltid rektorn som är ansvarig. Vårt uppdrag, på miljöförvaltningen, är att de som inte röker inte ska behöva utsättas för rök.

Även Sandra Beletic? är inne på samma spår.
– Föräldrarna har en förebyggande viktig roll. Skolan har en viktig roll. De flesta gör sin rökdebut i 13-14-årsåldern, säger hon och menar att man måste jobba brett inom staden och att man nu gör en slags kartläggning över hur man ska jobba framöver.

Är det inte allvarligt att operativt arbete dröjer?
– Det är klart att utan tillsyn vet vi ju inte hur läget ser ut och då är det svårt att veta hur man ska jobba förebyggande. Men vissa insatser görs redan, säger Sandra Beletic.

Senast den 28 april ska miljönämnden redovisa till länsstyrelsen vilka åtgärder som ska vidtas.

Rökning bland Landskronas unga

Generellt har tobaksrökande minskat hos både pojkar och flickor i Landskrona sedan 2012. Men det har skett en ökning bland pojkar och flickor i årskurs sex. Överlag är tobaksbruket högre bland pojkar än flickor.

Antal pojkar som röker cigaretter 2016
• Årskurs 6: 2,4% (dagligen: 1,9%)
• Årskurs 9: 11,3% (dagligen: 2,4%)
• Gymnasium åk 2: 23,7% (dagligen: 12,2%)

Antal flickor som röker cigaretter 2016
• Årskurs 6: 0,5% (dagligen: 0,5%)
• Årskurs 9: 8.4% (dagligen: 2,8 %)
• Gymnasium åk 2: 17,1 % (dagligen: 7,9%)
Källa: Folkhälsorapporten barn och unga i Skåne 2016

Publicerad 13 April 2017 13:45

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag