Flest pengar till skola och omsorg

Av
Mikael Öhrn

SVALÖV. Kommunen gjorde under 2016 ett plusresultat på 17 miljoner kronor. Av kommunens intäkter svarade skatten för den i majoritet största inkomstsidan. Störst del av kakan tillföll skola och omsorg.
Skatter och utjämning svarade för hela 69 procent av kommunens inkomster under förra året. Näststörst inkomstsida var avgifter och ersättningar som svarade för totalt 30 procent av kommunens inkomster. Bland utgifterna var det personalkostnader som stod för den största biten på 57 procent. Därefter följde verksamhetskostnader på 23 procent och köpta tjänster på 18 procent. Bidrag svarade för 2 procent av utgifterna.
Fördelat på en hundring i betald skatt gick 26,2 kronor till skola, fritidshem och särskola, 17 kronor till vård och omsorg, samt 11,9 kronor till förskoleverksamhet. Noterbart är att 1,1 kronor gick till politisk verksamhet.

Så här fördelas en hundring i skatt i Svalövs kommun:

• 26,2 kr till grundskola, fritidshem och särskola

• 17,0 kr till vård och omsorg

• 11,9 kr till förskoleverksamhet

• 8,6 kr till LSS

• 8,1 kr till gymnasieskola och gymnasiesärskola

• 7,9 kr till individ och familj

• 6,3 kr till kommunövergripande och övriga verksamheter

• 2,7 kr till kollektivtrafik • 2,6 kr till gator och parker

• 2,5 kr till fritidsverksamhet

• 1,8 kr till bygg och räddningstjänst

• 1,4 kr till kultur • 1,2 kr till vuxenutbildning

• 1,1 kr till politisk verksamhet

• 0,4 kr till miljö- och hälsoskydd

• 0,3 kr till arbetsmarknadsåtgärder

Publicerad 17 May 2017 13:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag