Bättre men också lite sämre resultat för Linåkerskolan!

"Vi har höjt oss från bottenposition till genomsnitt"

Av
PER OHLSSON

SVALÖV. Resultaten bland avgångseleverna på Linåkerskolan höjs stadigt. Men det är ingen enkel matematik att reda ut statistiken – och vissa parametrar visar på en tillfälligt nedåtgående trend.
Läsåret 2016/2017 har Linåkerskolan i Svalöv åter höjt resultaten enligt Skolverkets kriterier. När man studerar värdet avseende elever som befunnit sig i Sverige fyra år eller längre har det definitivt skett en förbättring. Värdet för samtliga elever, det vill säga inklusive de som varit i Sverige kortare tid än fyra år, har dock sjunkit.
Låter det rörigt?
– Skolverkets sammanställningar av betygen omfattar samtliga elever som fått betyg i något ämne, vilket innebär att de som inte blivit godkända i något ämne alls hamnar utanför statistiken. Under läsåret har flera av våra nyanlända elever blivit godkända i ett eller flera ämnen. Det tar dock ytterligare tid innan de hunnit ifatt och kan få godkänt i ännu fler eller alla ämnen. Därför faller genomsnittet för samtliga elever, förklarar Torbjörn Ekelund (L), ordförande i bildningsnämnden.
De nyanländas förbättringar drar alltså ner totalresultatet?
– Ja, på kort sikt. Men vi jobbar för att alla elever ska lyfta sig. Ser vi i ett längre perspektiv så har vi avancerat från ett bottenresultat bland niorna. Vi var faktiskt bland de 20, 30 sämsta i Sverige för bara fem år sedan, men har höjt oss till genomsnitt i landet i dag.
Och vilka förklaringar har du?
– Att personalen gjort fantastiskt jobb, att vi arbetar målmedvetet och att vi införde en ny tjänst som utbildningschef 2013, då Kerstin Lingebrant var först att tillträda på den posten.


Torbjörn Ekelund (L) ser ljust på utvecklingen och en inte helt okomplicerad statistik.

Torbjörn Ekelund (L) ser ljust på utvecklingen och en inte helt okomplicerad statistik.

Publicerad 16 June 2017 11:30

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag