Reservat tränger undan kitesurfare

”Om vi inte kan arrangera tävlingar hotar det klubbens existens”

LANDSKRONA. Begränsande och omöjligt att arrangera tävlingar. Det är vad det nya marina naturreservatet i Lundåkrabukten kommer att medföra, menar kitesurfare i Aris surfingklubb.

– Vi kommer inte längre ha plats att arrangera tävlingar, något som i längden kan hota klubbens existens, säger Per Månsson, kitesurfare och kassör i Aris surfingklubb.
Klubben har i dag 17 medlemmar, men kitesurfingen är ständigt växande och för att kunna öka antalet medlemmar, samt att få befintliga att stanna kvar, krävs engagemang. Bland annat i form av tävlingar, menar Per Månsson.

Länsstyrelsen Skåne? har efter många år beslutat att bilda ett nytt marint naturreservat i Lundåkrabukten med syfte att bevara den biologiska mångfalden, men som medför inskränkningar för kite- och vindsurfingen.
– Det unika med Lundåkrabukten är att man kan kitesurfa vid ostliga vindar som kommer inifrån land samt att det är platt vatten (utan vågor, reds. anm). När de nordliga vindarna ligger på brukar vi kitea i JP Håla. Men det kan vi inte göra längre eftersom att området kommer att ligga innanför naturreservatets gränser, säger Per Månsson och fortsätter;
– Vi är absolut inte emot ett reservat. Men i det här fallet inkräktar det på fritidsmänniskan.
 

Per Månsson.

Per Månsson.

Alexander Störner? är ledamot i Aris och har under åren skickat in två överklaganden till länsstyrelsen.
– Att vi inte får kitesurfa inom området anser jag är en inskränkning på allemansrätten. Jag tror inte att kitesurfing stör fågellivet, säger han.
– Det har inte gått rätt till när man förbiser lagen kring allemansrätten. Ju mindre områden vi får att kitesurfa på desto mer utsatta blir vi. Tar man jämförelsen med en motorväg går det att köra i rusningstrafik men det är mycket större risk för olyckor.
Som en kompromiss? har han lagt fram ett förslag om att flytta den södra gränsen för reservatet 200 meter söderut eller att ändra vinkeln på det.
– En kort bit från havet går E6:an, det finns vindkraftverk och en skyttebana.?Jag tror knappast att kitesurfing är det som inkräktar på djurlivet mest, säger Alexander Störner och fortsätter;
– Kitesurfingen växer ständigt och Lundåkrabukten är vida känt och attraktivt för surfare. Vi måste få utrymmet vi behöver.
LÄS OCKSÅ:
Länsstyrelsen: "Globalt intresse att arter och deras havsmiljö säkerställs"

Naturreservatet

Reservatet innebär begränsningar för kitesurfing och totalförbud för vattenskoter.
Kitesurfing förbjuds i Skabbarevet 1 oktober-sista april. Inom delar av området förbjuds kite- och vindsurfing året om.
Reservatet omfattar lite drygt 3 500 hektar i havet och 170 hektar på land.
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och skydda de grunda havsmiljöerna och strandängarna.
Källa: Länsstyrelsen

Publicerad 16 June 2017 11:15

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag