Länsstyrelsen:

”Globalt intresse att arter och deras havsmiljö säkerställs”

Av
Ida Asplund Ådahl

NATURSKYDD. Enligt länsstyrelsen är Lundåkrabukten en av de viktigaste platserna i landet för naturskydd.
– Det är ett globalt intresse att arter och deras havsmiljö säkerställs, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne.

Huvudsyftet med att Länsstyrelsen Skåne har beslutat att bilda ett nytt marint naturreservat i Lundåkrabukten och ett djurskyddsområde i Skabbarevet är att bukten har grunda sandbottnar med ålgräs och musselbankar som är viktiga uppväxtmiljöer för fiskar och vattenlevande organismer.
Havsområdet och ?strandängarna är också viktiga för vadare och andra sjöfåglar.
– Det började med naturreservatet men det trekantiga djurskyddsområdet över Skabbarevet är väldigt viktigt för dykänder och säl, säger Annelie Johansson.
Anledningen till att? länsstyrelsen har begränsat området för kitesurfing är att det påverkar djurlivet.
– Vi har dokumenterade undersökningar som visar att det stör. Visst kan man säkert undvika att köra på fåglar. Men dels är det brädan som man åker på som kan skrämma bort både säl och fågel, och även skärmen som går högt upp i luften, kan frammana flyktbeteende hos fågel, säger Annelie Johansson.

Kitesurfingklubben menar att man inte längre kan arrangera tävlingar och att det kan vara förödande för klubben..?
– Jag förstår att det här kan göra det lite mer osmidigt för dem, att man kanske får hitta annat vatten att kitesurfa på. Men i vårt uppdrag att säkerställa vissa arter och djurliv på området blir kitesurfingen underordnad. Det är helt klart en intressekonflikt.?Men det finns ett globalt intresse att arter och deras havsmiljö säkerställs. I det fallet blir en lokal klubbs friluftsintresse underställt.

Annelie Johansson menar att Lundåkrabukten är en viktig rastplats och ett födoställe för fåglar.
– Deras beteende är invant under generationer och är bukten inte tillgänglig för vila och födointag kan det bli för långt för dem att flyga så att de i stället dukar under.

Men att göra inskränkningar på exempelvis surfing och kitesurfing, innebär det ett intrång på allemansrätten?
– När man skapar ett naturreservat undantar man allemansrätten. Ett skyddat område har för platsen särskilda föreskrifter som måste följas.

Publicerad 16 June 2017 11:15

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag