Stationen ska utvecklas - får ny vänthall och kiosk

Av
Ida Asplund Ådahl

LANDSKRONA. Stationen i Landskrona ska utvecklas. Under 2017 och 2018 byggs Landskrona station om med en ny vänthall, kiosk och en förbättrad utemiljö för att skapa ett attraktivt område med god service. Det förberedande arbetet börjar under juli i år och från september börjar byggnationen av nya stationsbyggnader.
Den tillfälliga byggnaden där Pressbyrån ligger ska ersättas med två permanenta byggnader med vänthall och kiosk. Marken som är formad som en halvmåne vid de nya byggnaderna kommer att få terrasser till uteservering och cykelparkeringen kommer att anpassas till platsens nya utformning. Söder om byggarbetsplatsen skapas en tillfällig gångväg till biljettautomater och perronger, skriver man på landskrona.se

Under byggnationen, med start nu i september, kommer stora delar av cykelparkeringen och ankomstytorna närmast perrongerna att vara avstängda. Under tiden finns en tillfällig cykelparkering mellan Netto och perrongerna.
I sommar sker förberedelser i form av en tillfällig gata för byggtrafik norrifrån samt anläggandet av den tillfälliga cykelparkeringen och gånganslutningarna.
Senare i år samt under 2018 byggs ankomstytor kring stationen om för förbättrad framkomlighet, vistelseytor och en större cykelparkering. Väster om de nya stationsbyggnaderna skapas ett entrétorg med sittplatser och inslag av grönska.
För bussarna planeras bättre möjligheter för ökad kapacitet och för att stanna till. Busstationerna ska få nya väderskydd och förbättrad tillgänglighet. I framtiden finns det planer för en gångtunnel under spåren för att kunna erbjuda pendelparkering på östra sidan.

Publicerad 13 July 2017 14:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag