Allt färre är heltidslantbrukare

Av
André Kvist

GLUMSLÖV. Lantbrukarna blir bara färre, i Skåne har de minskat med 14 procent sedan 2007 till i fjol. Speciellt gäller det lantbrukare som har mjölkkor.

– Det är hårt jobb hela tiden, varje dag, säger Jan-Eric Andersson som driver Assargården.

Jan-Eric har drivit gården sedan slutet av 80-talet. Numera är det han och sönerna Jonas och Stefan som har hand om deras 150 mjölkkor med en anställd djurskötare. Men arbetet kräver fullt engagemang.

– Det är ett kall att göra detta arbetet, en livsstil. Man gör det alla dagar i veckan och det kräver stort stöd från familjen, säger Jan-Eric.

Sedan 2007 har drygt 500 heltidslantbrukare i Skåne försvunnit. Enligt Johan Holmer, statistiker på Jordbruksverket, är det i det stora främst mjölkbönderna som blir färre.

– Husdjursskötsel är den största inriktningen bland heltidsjordbruk och det är också där som antalet företag har minskat mest i absoluta tal. Särskilt antalet företag med mjölkkor har gått ner mycket, säger han.

Att ge sig in i lantbruket kräver stor kunskap men också ett stabilt startkapital. I form av pengar eller av en befintlig gård. Jan-Eric Andersson säger att han har tur som har två söner med samma brinnande intresse och som kan ta över. Att starta nytt är i princip omöjligt säger han.

– Man måste nästan var född in i lantbruket idag för att kunna driva det.

Samtidigt som antalet lantbrukare blir färre så upplever Jan-Eric att antalet mjölkkor är på en stadig nivå. För att ligga ovanför ytan ekonomiskt måste de ständigt utöka sin hjord och ligga steget före. Varför det blir färre lantbrukare tror Jan-Eric har att göra med ekonomisk trygghet och att yngre generationer inte vill anamma den livsstil som han och hans söner har.

– Nya generationer vill ha sin fritid och tiden för familjen. Jag tror inte det är hårt arbete som avskräcker men man är nog rädd för att inte tjäna pengar också. Jag tror det kommer fortsätta så här, färre lantbrukare men samma antal kor, säger Jan-Eric.

Publicerad 11 November 2017 06:00