Staden vill minska utsläpp vid vedeldning – uppmanar att elda smart

LANDSKRONA. Många börjar elda i sina kaminer när vinterkylan kommer. Men med eldningen kommer hälsofarlig rök som kan spridas i bostadsområden. Därför uppmanar nu Landskrona stad att elda på ett sätt som minskar utsläppen.

Staden går nu ut med information om hur man kan elda på ett sätt som minskar hälsofarliga utsläpp. När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Landskrona nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av Naturvårdsverket och Energimyndigheten och landets samtliga kommuner har erbjudits att sprida råden. Runt 80 kommuner har nappat på det, däribland Landskrona.

– Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med ved i kommunen, säger Kenneth Kallin, chef för hälsoskyddssektionen på miljöförvaltningen, Landskrona stad i ett pressutskick.

Råden är hämtade från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en broschyr som nu skickas ut till många vedeldande hushåll runtom i Sverige.

– Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och ser till att stapla brasan luftigt. Och en sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen, fortsätter Kenneth Kallin.

Publicerad 13 November 2017 10:30