Kommunchef:

"Tar dessa frågor på yttersta allvar"

Diskrimineringsombudsmannen gör tillsyn över riktlinjer mot trakasserier och kränkningar

SVALÖV. I höst genomför Diskrimineringsombudsmannen, DO, en tillsyn för att se till att landets kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. I Svalövs tar kommunen ligger frågan högt på agendan.

– Vi tar dessa frågor på yttersta allvar och kommer under nästa år stärka upp och utveckla vår värdegrund och uppförandekod gentemot varandra och våra medborgare, säger Stefan Karlsson, kommunchef i Svalöv, som vill ha nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.

Sedan den 1 januari 2017 finns det nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. De innebär bland annat att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

– Arbetsgivaren har i och med den nya lagen ett stort ansvar att förebygga alla former av diskriminering. Nu vill vi säkerställa att alla kommuner och landsting i landet följer lagen med en tillsyn och det kan jag säga att Svalöv gör, säger Claes Lundstedt, pressansvarig på DO.

Elva kommuner i nordvästra Skåne samarbete i olika former av nätverk. Ett fokuserar särskilt på enbart att motverka sexuella trakasserier och kränkningar.

– Vi har nyligen reviderat våra riktlinjer, bland annat med anledning av den nya lagen, men även för att vi har frågan högt på agendan. Nu har vi skapat en verktygslåda för chefer med tips och råd hur man förebygger och hanterar denna typ av frågor. En bra arbetsmiljö mår alla bra av, säger Cecilia Hagström, HR-strateg i Svalövs kommun.

Trots ett intensivt arbete mot trakasserier på arbetsplatsen har Svalöv haft en handfull incidenter de senaste två åren berättar Cecilia Hagström.

– Det är oerhört tråkigt att det händer, men vi har lyckats lösa situationerna på ett bra sätt, säger hon.

– Har man över 1 300 anställda gäller det att arbeta bort stereotyper och kränkande beteende från chefsnivå till medarbetare, tycker kommunchef Stefan Karlsson.

Publicerad 03 December 2017 05:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag