Omfattande vägarbete i Helsingborg – så påverkas du

Stor risk för köer på Ängelholmsleden

HELSINGBORG.

Från och med söndag påverkas trafiken i korsningen Kullavägen och Lägervägen. Fram till den 30 juni kan trafikflödet påverkas med stor risk för köer.

Den 23 april startar Helsingborgs stad en omfattande renovering av gång- och cykeltunneln under Ängelholmsleden vid korsningen Kullavägen och Lägervägen.

Samtidigt byggs nya hållplatser för HelsingborgsExpressen. Detta påverkar trafiken i korsningen redan från söndag den 22 april och riskerna för köer är stora.

Till och med den 30 juni är framkomligheten starkt begränsad. Det kommer att gå att köra genom korsningen under hela arbetet men riskerna för köer är mycket stora, framförallt i rusningstrafik. Staden rekommenderar trafikanter att välja en annan väg.

Under arbetet flyttas tillfälligt busshållplatsen Älvsborgsgatan något, för bussar som går mot centrala Helsingborg. Den som går eller cyklar kan använda gång- och cykeltunneln som vanligt under hela arbetet.

Det här ska göras

Gång- och cykeltunneln under Ängelholmsleden vid korsningen Kullavägen och Lägervägen ska renoveras. Tunneln isoleras, får nytt tätskikt och ny asfalt läggs.

Nya hållplatser för HelsingborgsExpressen och hållplatser för regionbussarna på båda sidor av Ängelholmsleden, strax väster om korsningen byggs.

Befintliga refuger görs smalare för att skapa plats för nya busskörfält på Ängelholmsleden genom korsningen.

Publicerad 20 April 2018 11:41

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag