Landskrona har näst flest butiksbrott i landet

Svensk handel: "På vissa platser i landet är läget akut"

SKÅNE. Organisationen Svensk handel har tagit fram statistik över vilka kommuner som är mest drabbade av butiksbrott. Landskrona är den kommun i Skåne som är mest utsatt och hamnar på plats två i hela riket.

Av
Anja Degerholm

– Den här listan vill ingen kommun toppa. Brotten som drabbar handeln har ökat snabbt och på vissa platser i landet är läget akut. Om vi inte agerar finns risken att vissa butiker rent av tvingas slå igen, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk handel i ett pressmeddelande.

Svensk handel har utgått från statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) över antalet anmälda stöldbrott i butik, inbrott i butik och butiksrån under 2017. Kommunerna har därefter rangordnats efter antalet anmälda brott i förhållande till hur många butiker det finns i den aktuella kommunen.

Toppar listan gör Kristinehamn, följt av Landskrona och Karlskoga. Malmö hamnar på en tiondeplats.

– Den information som vi tidigare har tittat på är den som kommer från Brottsförebyggande rådet, som mäter stöld och snatteri i butik, varuhus och kommersiell utställningslokal i förhållande till antal invånare. I denna mätning har antalet minskat och Landskrona ligger lägre än kringstäderna Lund och Helsingborg, skriver Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona, i ett mejlsvar till Lokaltidningen.

Enligt de siffror som Anna Classon hänvisar till har antalet butiksstölder och snatterier minskat i Landskrona, från 592 år 2016 till 478 stycken år 2017. Sedan 2001 har den siffran varierat från 331 till 672.

– Rapporten från Svensk handel visade en bild som vi håller på att undersöka närmare vad den innebär och därefter se över vad vi kan ta för åtgärder. Självklart ser vi allvarligt på detta. De senaste åren har vi haft en positiv utveckling där stadens handel har ökat både i omsättning och antal butiker, fortsätter Anna Classon.

Enligt Svensk handel väger allt fler handelsföretag in utsattheten för brott i sina kalkyler inför en etablering. Det är också få handlare som polisanmäler butiksbrott. Resultat från organisationens egen webbenkät Trygghetsbarometern visar att två av tre butiksstölder inte anmäls. Huvudorsaken till detta uppges vara att handlarna upplever att det inte leder till något resultat.

Varje år sker det omkring två miljoner snatterier och stölder i svenska butiker till ett värde av cirka sex miljarder kronor. För att komma till rätta med problemen föreslår Svensk handel ett brottsförebyggande arbete där samverkan är ledordet.

– Butiksägare, polis och kommun behöver sätta sig ner, identifiera problembilden och samverka kring hur de ska komma åt roten till problemet, säger Per Geijer.

De tio mest brottsutsatta kommunerna

Listan visar de tio kommuner som har flest anmälda butiksstölder, butiksrån och inbrott, fördelat på antalet butiker i kommunen.

1. Kristinehamn.

2. Landskrona.

3. Karlskoga.

4. Avesta.

5. Järfälla.

6. Upplands Bro.

7. Vimmerby.

8. Oskarshamn.

9. Partille.

10. Malmö.

Källa: Svensk handel.

Publicerad 09 May 2018 05:00