Längre väntan på ambulans i sommar – personalbrist ger färre fordon

Nordvästskånska patienter kan drabbas av längre väntetider

NV-SKÅNE.

Det kommer att vara färre ambulanser än vanligt ute på vägarna juni-augusti. Svårighet att hitta timanställd personal göra att ambulansbemanningen minskar under sommarmånaderna. Patienter kan därför drabbas av längre väntetider.

85 122. Så många timmar om året är ambulanser ute på vägarna i nordvästra Skåne. Men under sommarmånaderna juni, juli och augusti minskar timmarna med 11 procent i jämförelse med årets övriga månader, även fast antalet larm är de samma.

– Det handlar om för få timanställda. En tredjedel av de anställda ska ha semester i juni, juli och augusti, plus att många är föräldralediga. Det innebär att vi måste ha många fler inne i det dagliga. Och det är problem att hitta så många timanställda medarbetare, säger Karin Hesselgard som är divisionschef för medicinsk service på Region Skåne, till Helsingborgs Dagblad.

Det finns risk att patienterna kommer att drabbas av sommarens personalbrist.

– Vi kategoriserar larmen som ett, två eller tre. Prio ett är urakut, då kommer en ambulans direkt. Men det kan bli längre väntetid för patienterna som till exempel ska transporteras mellan sjukhus. De kommer att förflyttas, men det kan bli fördröjt, säger Karon Hesselgard till HD.

Enligt henne är det SOS som dirigerar ambulanserna och ser var alla befinner sig. När de tar emot ett larm skickas den ambulans som är närmast, vilket betyder att det inte är säkert att det är en ambulans hemmahörande i Helsingborg som tar en utryckning i just Helsingborg.

– I störst uträckning är det ju det. Men vi tar den som är närmast för en svår akut situation, säger Hesselgard som menar att årets bemanning under sommaren är den samma som i fjol.

– Vi bemannar precis som förra året, men det är besvärligt under ledigheten. Vi har medarbetare som kommer att jobba övertid, säger hon till tidningen.

Publicerad 12 June 2018 14:04