Döende fånge ansöker om nåd: ”Tiden rinner snabbt nu”

Har tre månader kvar på fängelsestraffet

NORDVÄSTRA SKÅNE. En man från nordvästra Skåne som avtjänar ett fängelsestraff ansöker om nåd. Orsaken är att han har en långt framskriden sjukdom och är döende.

”Önskar benådning så jag slipper dö i fängelset. vill gärna ha familjen runtomkring mig sista dagarna och tiden rinner snabbt nu. Tror också det skulle betyda mycket för min dotter att vara med mig sista tiden”, skriver mannen i ett brev till Justitiedepartementet.

Mannen är dömd för ett grovt trafikbrott och har avtjänat två av fem månader på sitt fängelsestraff. Han har varit sjuk hela tiden och uppger att han måste åka till sjukhuset var tredje dag för att tömma buken på flera liter vätska.

”Har fått besked att det är skrumplever och metastaser som även spridit sig till lungorna”, uppger mannen och hänvisar till sin patientjournal.

I samma brev konstaterar mannen att han varit drogfri innan han inställde sig för att avtjäna straffet.

”Ville få bort avtjäningen meddetsamma så det var ur världen. Visste inte att jag var så allvarligt sjuk”.

Nu är det upp till regeringen att fatta beslut.

Benådning i Sverige

Regeringen får befria någon från en brottspåföljd eller mildra påföljden. Nåd är till för undantagssituationer. Det är regeringens sak att avgöra i varje enskilt fall om nåd ska beviljas eller inte. Det finns alltså ingen rätt till nåd. Handläggningstiden för ett nådeärende varierar, men brukar vara flera månader.

Exempel på nådeskäl som inte brukar leda till bifall är till exempel att den dömde uppger sig vara oskyldig till brottet, eller att den dömde vantrivs på anstalten.

Källor: Regeringen.se / Lawline.se

Publicerad 13 June 2018 16:31