Kommunvalet 2018: Så ska skolresultaten förbättras

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Landskrona: Hur vill ni satsa för att förbättra skolresultaten/att fler elever ska gå ut grundskolan med godkända betyg i Landskrona?

MODERATERNA

Moderaterna i Landskrona anser det är av stor vikt att den sociala potten finns kvar så att vi kan sätta in extra resurser på de skolor som behöver det. Det är också viktigt att det finns ett ledarskap som gör det möjligt för vår pedagogiska personal att enbart fokusera på undervisning.

SOCIALDEMOKRATERNA

Barn och ungdomar i Landskronas skolor ska möta framtidstro och optimism. Vi vill: Anställa fler vuxna i skolan och höja lärarlönerna, omfördela resurser till de skolor som har störst behov, tillsätta en skolkommission som tar ett helhetsgrepp om problemen, utveckla lovskolan. Det ger elever den extra tid som ibland behövs. Erbjuda läxhjälp till alla elever. (Svaret har kortats.)

VÄNSTERPARTIET

Vänsterpartiet vill att staten ska ta tillbaka ansvaret för skolan. Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse. Vi anser att fler lärare behöver anställas, liksom att lärarnas arbetsvillkor behöver förbättras, bland annat genom mindre administration.

MILJÖPARTIET

Bättre och tydligare utvecklingsmöjligheter för lärare och tidiga insatser redan i förskolan och lågstadiet där mer tid ska inriktas mot att läsa, skriva och räkna. Mer tid för eleverna med sina lärare och stöd i tid är avgörande för skolresultatet.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Skolan måste bli mycket bättre på att följa upp de ungdomar som inte går vidare till gymnasiestudier. I princip ska ingen tillåtas gå ut skolan utan fullständiga betyg. Skolan ska ställa krav på eleverna samtidigt som man erbjuder en studievänlig miljö. Så är långt ifrån alltid fallet. (Svaret har kortats.)

LIBERALERNA

Skolresultateten har förbättrats rejält sedan Liberalerna fick förtroendet att leda skolan. Betygssnittet har stabiliserat sig på en nivå en bra bit över Rikssnittet. Den utvecklingen ska vi ta vidare under 2018. Det gör vi med ordning och reda i klassrummen och kunskapsfokus redan i förskolan.

Publicerad 09 July 2018 08:00