Andelen äldre med trygghetslarm ökar enligt statistik från Socialstyrelsen. I Skåne skiljer sig många kommuner åt, i en del ökar andelen trygghetslarm, medan de minskar kraftigt i andra kommuner.

Andelen äldre med trygghetslarm ökar enligt statistik från Socialstyrelsen. I Skåne skiljer sig många kommuner åt, i en del ökar andelen trygghetslarm, medan de minskar kraftigt i andra kommuner. Foto: Mostphotos.com

Så många äldre har trygghetslarm i Skåne

Stora variationer mellan kommunerna

SKÅNE. Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att andelen personer med trygghetslarm ökar, men att variationerna är stora mellan kommunerna. I Skåne har Malmö, Lund och Kristianstad flest larm medan Svalöv inte har ett enda.

Av
Andreas Holm

– Vi vet inte varför just trygghetslarmen har ökat mest, säger Michaela Prochazka, utredare på Socialstyrelsen, till Nyhetsbyrån Siren.

Totalt hade 183 000 personer som var 65 år eller äldre ett trygghetslarm den 31 oktober 2017. Bland landets tio kommuner med flest larm finns Malmö (3) med 6 416, Lund (9) med 2 147 och Kristianstad (10) med totalt 2 132 trygghetslarm i kommunen.

I en del skånska kommuner användes fler trygghetslarm förra året, på andra håll minskade andelen. I Svalöv, som hade 126 larm år 2016, noterades inga under 2017 enligt Socialstyrelsens statistik.

Trots att andelen larm är höga i Malmö, Lund och Kristianstad så sticker andra skånska kommuner ut i Socialstyrelsens siffror. Mellan 2016-2017 ökade andelen trygghetslarm med cirka 118 procent, i Ystads kommun (från 352 till 769) och nästa lika mycket i Kävlinge kommun (från 279 till 608).

– Jag tror att det beror på en kombination av flera faktorer. Vi har fler äldre och det är fler som bor hemma, så kanske efterfrågas trygghetslarmen mer, säger Michaela Prochazka till Siren.

Helsingborg hade 3 322 trygghetslarm 2016, några siffror från förra året har inte rapporterats. Allra flest trygghetslarm i landet fanns i Göteborg under perioden 2016-2017.

Publicerad 20 November 2018 06:00