Hunden har attackerat och bitit tre olika människor så nu måste den ha munkorg på sig när den vistas bland folk.

Hunden har attackerat och bitit tre olika människor så nu måste den ha munkorg på sig när den vistas bland folk. Foto: Adobe stock

Hund attackerade tre personer – måste ha munkorg

”Länsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade”

SVALÖV.

En hundägare i Svalövs kommun måste sätta munkorg på sin hund vid rastning. Detta efter att den vid tre olika tillfällen attackerat tre olika personer. Det har Djur- och livsmedelsenheten på Länsstyrelsen Skåne beslutat.

Av
Jonas Lundin

Enligt det så kallade föreläggandet från den 22 maj, så måste hundägaren ha munkorg på sin hund vid rastning. Dessutom måste hundägaren se till att alltid ha hunden kopplad med ett högst två meter långt, fast koppel eller se till att den är inom ett inhägnat område, där hunden inte kan ta sig över eller under inhägnaden.

Detta gäller, enligt länsstyrelsens beslut, ”vid all vistelse utomhus samt på ställen där möten med människor kan ske, som till exempel trapphus, källare, loftgång, hiss och parkeringsgarage eller på andra jämförbara platser”.

Bakgrunden är att hunden vid tre olika tillfällen har attackerat och bitit tre olika människor, enligt länsstyrelsens beslut. Hundägaren föreläggs också att ”varaktigt” märka sin hund, ”samt registrera ägarskap i Jordbruksverkets centrala register”.

Landsbygdsavdelningen på Djur- och livsmedelsenheten på Länsstyrelsen Skåne motiverar sitt föreläggande bland annat så här: ”Länsstyrelsen ser allvarligt på det inträffade och bedömer att det finns risk för att beteendet kommer att upprepas, med nya skador eller olägenheter som följd.”

Publicerad 12 July 2019 15:22