I Svalöv bidrar Länsstyrelsen med 30 000 kronor för att ge alla fågelintresserade en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform i Bokholmens mosse.
I Svalöv bidrar Länsstyrelsen med 30 000 kronor för att ge alla fågelintresserade en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform i Bokholmens mosse.
FOTO: PER OHLSSON
Dela
Tweet
Skriv ut
Skicka e-post

Naturvårdspengar till Svalöv

Fågelplattform och informationsskyltar snart på plats med statliga bidrag


SVALÖV. Länsstyrelsen Skåne har beslutat att dela ut 6,7 miljoner kronor till 35 nya lokala naturvårdsprojekt. Bland annat till en utsiktsplattform i Bokholmens mosse och informationsskyltar om tätortsnära natur på sex platser i Svalöv.

Samtidigt investerar kommunerna lika mycket själva. Totalt satsas alltså över 13 miljoner kronor på lokal naturvård i Skåne under de närmaste åren.

I Svalöv bidrar Länsstyrelsen med 30 000 kronor för att ge alla fågelintresserade en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform i Bokholmens mosse, samt 135 000 kronor för informationsskyltar om tätortsnära natur. Kommunen tillskjuter lika mycket för att förverkliga de så kallade Lona-projekten.

De sex framtagna informationsskyltarna ska uppmonterade på publika platser i kommunens sex tätorter – Svalöv, Kågeröd, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp och Röstånga. Skyltarna ska ha information om hur man hittar ut i naturområden, om olika naturtyper och om ekosystemtjänster och komma på plats senast nästa år.

Med LONA-medel kan man göra åtgärder för bland annat friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur. I Södra Sandby går den lokala föreningen ”Framtid Södra Sandby” samman med Lunds kommun och Kävlingeåns vattenråd för att göra Sularpsbäcken mer tillgänglig och i Ängelholm ska Naturskyddsföreningen engagera skolungdomar i ett grodprojekt.

Dessa fyra nämnda initiativ och ytterligare 31 får nu statligt bidrag.


Publicerad: 17. mars 2017 08:45
¨

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få lokala nyheter
från Lokaltidningen Landskrona & Svalöv

Startsidan just nu