Politikernas svar: "När ungdomarna fyller 18 övergår ansvaret från kommunen till staten"

LANDSKRONA. I ett öppet brev till staden kritiserade bland annat godemän, familjehem och lärare stadens sätt att behandla ensamkommande ungdomar. "Om staten velat säkerställa möjligheten för de 18-åriga ungdomarna att bo kvar behöver staten skjuta till medel som motsvarar de faktiska kostnader som kommunerna har", svarar styrande politiker på kritiken.

I ett öppet brev till staden riktade godemän, familjehem, lärare och socionomer skarp kritik till stadens sätt att behandla ensamkommande ungdomar.

– Många unga killar väntar på uppehållstillstånd i Landskrona, men det blir allt fler felaktiga besked och åldersbestämningen stämmer inte alltid. Landskrona stad måste ta sitt ansvar, men i stället rycker man undan handen för de som behöver den, sa Ameli Forstell, en av de som undertecknat brevet, till Lokaltidningen.

Nu svarar styrande politiker på det öppna brevet:

"Under 2015 kom många ensamkommande ungdomar till Sverige och Landskrona. Trots att två år hunnit passera sedan dess har många fortfarande inte fått beslut på sin asylansökan. Många av dessa unga har nu hunnit fylla 18 år och betraktas därför i lagens mening som vuxna. När ungdomarna fyller 18 år övergår ansvaret för det praktiska mottagandet från kommunen till staten och den ekonomiska ersättningen till kommunerna upphör. Detta är en situation som uppstått ytterst som en konsekvens av oacceptabelt långa handläggningstider på Migrationsverket.

Staten har för att möjliggöra ett kvarboende för de berörda ungdomarna tilldelat kommunerna ett riktat statsbidrag.

Landskrona stad har fått 934 000 kr för 2017 och kommer att erhålla ytterligare 467 000 kr för 2018. Dessa summor är helt otillräckliga i förhållande till de kostnader som kommunen har. Under hösten 2017 fyller 15 stycken av de ensamkommande ungdomarna i Landskrona 18 år och till våren är det ytterligare 11 stycken som blir 18 år. Den ersättning som staten utbetalar motsvarar ungefär två månaders boende för de berörda ungdomarna; därefter är hela anslaget förbrukat och de fortsatta kostnaderna måste täckas av kommunens egna skattemedel. Ur ett kommunperspektiv är det inte korrekt att kommuner ska överta kostnader som ingår i statens ansvar att hantera. Om staten velat säkerställa möjligheten för de 18-åriga ungdomarna att bo kvar behöver staten skjuta till medel som motsvarar de faktiska kostnader som kommunerna har.

Mottagandet av ensamkommande unga har inneburit stora både ekonomiska och organisatoriska utmaningar för Sveriges kommuner. Omfattande HVB-verksamheter har byggts upp under mycket kort tid för att sedan ställas inför helt nya ekonomiska förutsättningar med sänkta ersättningar och förändrade vårdformer. Personal som tidigare behövde snabbrekryteras behöver nu varslas och många verksamheter står inför stora avvecklings- och omställningskostnader. Så länge staten inte ger kommunerna tillräcklig ekonomisk kompensation för att bedriva verksamheten finns inga ekonomiska förutsättningar för kommunen att ta på sig ett utökat uppdrag. Det extraanslag som Landskrona stad erhållit används för att täcka kostnaderna för de ungdomar som p.g.a. missbruk eller annan egen problematik är i behov av specialistvård. Dessa kostnader täcks nämligen inte heller alltid av den gängse ersättningen".

Torkild Strandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande

Torbjörn Brorsson (M)

Kommunstyrelsens vice ordförande

Elvir Mesanovic (MP)

Kommunalråd

Publicerad 24 November 2017 00:00

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag