Satsar på kompetenshöjning inom anhörigfrågor

LANDSKRONA.

Nu ska stadens omsorgspersonal kompetens höjas ytterligare gällande anhörigfrågor. Syftet med satsningen är att öka kunskapen om anhörigas situation och att bidra till ett respektfullt bemötande.

Det är via en skräddarsydd utbildning för all omsorgspersonal och ett nytt nätverksforum inom ett digitalt verktyg, En bra plats, som en kompetenshöjning av anhörigfrågor ska göras.

– Efter en kartläggning av stadens anhörigstöd 2016 såg vi ett behov av att utbilda all omsorgspersonal i bemötandet av anhöriga. Det räcker inte att anhörigsamordnare och anhörigkuratorer har förståelse och fördjupad kunskap över vilka rättigheter och behov denna viktiga målgrupp har. Vår nya utbildning vänder sig till personal inom äldreomsorgen och LSS. Målet är att alla medarbetare ska ge ett kvalitativt stöd i mötet med anhöriga, säger Mica Bodic, områdeschef hemvård i Landskrona, i ett pressutskick.

I utbildningen kommer olika yrkesroller att träffas och utbyta erfarenheter och deltagarna ska ges tips om resurser att rekommendera anhöriga samt konkreta råd kring hur ett professionellt och respektfullt bemötande med anhöriga bör se ut. Enligt Mica Bodic och Sanna Bejic, anhörigsamordnare på Anhörigcentrum. är det viktigt att skilja på ett personligt och ett privat bemötande och ordvalen har stor betydelse för ett samtals resultat.

Landskrona erbjuder sedan tidigare det digitala verktyget till stadens anhöriga där de får tillgång till information och erfarenhetsutbyte med andra anhöriga på nätet. I och med utbildningen utökar man nu användningen av e-tjänsten och startar digitala nätverksgrupper även för stadens anhörigombud.

Publicerad 28 November 2017 11:51

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag