Högtryck på bygglovsavdelningen – har satt in extraresurser

LANDSKRONA.

Det är högtryck på bygglovsavdelningen. Handläggningstiderna är fortfarande normala, men extraresurser i form av två deltidstjänster har sats in för att möta trycket.

Av
Ida Asplund Ådahl

– Det byggs extremt mycket i Landskrona, säger Johan Nilsson, tillförordnad stadsbyggnadschef.

Prognosen för inkomna bygglov 2017 är omkring 800 stycken, även om året inte är sluträknat. Det är en ökning från fjolårets 723 bygglovsansökningar och motsvarande siffra var 768 år 2015. Enligt stadsbyggnadschefen är det en markant ökning som ger högtryck på bygglovsavdelningen.

– Det vi ser är att det under året har kommit in stora, mer komplicerade bygglovsansökningar som till exempel för flerfamiljshus. Sådana ärenden kräver mer arbete, säger han.

Högkonjunkturen ses som anledning till att fler bygglov skickas in. Så här långt har man på bygglovsavdelningen kunnat klara handläggningstiderna även om tillförordnade stadsbyggnadschefen beskriver situationen på avdelningen beskrivs som "ganska stressig".

– Enligt statistiken ligger vi på omrking tre veckors handläggningstid av vanliga delagationsärenden när färdiga hanldlingar föreligger. Vi har ett uppsatt nämndsmål om fem veckor. Så vi ligger bra till. Vi har duktiga och effektiva medarbetare, säger Johan Nilsson.

Stora och många ärenden kräver mycket tid, samtidigt som lagstiftningen blir allt mer komplicerad

Men för att klara trycket har man på avdelningen stöttat upp med två deltidstjänster – en bygglovshandläggare och en byggnadsinspektör. I december kommer även att en tillsvidareanställd byggnadsinspektör stärka upp avdelningen.

Kommer man fortsatt klara av handläggningstiderna, som du ser det?

– Det ska vi nog göra. Men stora och många ärenden kräver mycket tid, samtidigt som lagstiftningen blir allt mer komplicerad och ställer stora krav på korrekt handläggning. Vi jobbar hårt för att möta allmänhetens önskemål om handläggningstid.

Så du ser inga tecken på att byggboomen skulle mattas av i Landskrona inom det närmsta?

– Bygglovsinströmningar är konjunkturberoende med uppgångar och nedgångar. Vi får se vad som händer. Men det är mycket på gång i Landskrona där bostadsbyggnationen har tagit fart och där handelssegmentet växer fort, säger Johan Nilsson.

Inkomna bygglovsansökningar

2017: Prognos om cirka 800

2016: 723

2015: 768

Källa: Stadsbyggnadsförvaltningen

Publicerad 01 December 2017 13:37

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag