Integrationsplikt kan bli verklighet i Landskrona

LANDSKRONA.

Det kan komma att ställas högre krav på nyanländas språk- och samhällskunskap. Det efter att kommunfullmäktige igår sa ja till att ta fram ett förslag för hur man i Landskrona ska kunna införa integrationsplikt.

Under senaste fullmäktigesammanträdet väcktes frågan om integrationsplikt genom ett yrkande i budgetdiskussionen. Frågan väcktes av Sverigedemokraterna som vill se en lokal integrationsplikt likt Vellingemoderaterna.

"Vi vill ställa krav på nyanlända som väljer att bosätta sig i Landskrona. Detta innebär att uppfyller nyanlända inte vissa krav så kommer de att få sitt bidrag sänkt eller helt indraget. Integrationsplikten innebär i korthet att nyanlända ska, inte bör, göra framsteg i SFI samt genomgå och få godkänt resultat på en kurs i samhällsorientering", skriver Sverigedemokraternas ordförande Stefan Olsson på partiets lokala facebooksida.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) sa ja i frågan om att ta fram ett förslag om hur man kan jobba med integrationsplikt i Landskrona. Något som fullmäktige i stort också sa ja till, även om beslutet inte var enhälligt.

– Det handlar om att se till att alla ska delta i SFI - svenska för invandrare. Precis som det krävs en motprestation för att få socialbidrag bygger detta på samma tankesätt. För att få något får man ge något tillbaka, säger Torkild Strandberg till Lokaltidningen.

Han menar att det är ett sätt att ge människor större förutsättningar att komma in i samhället.

– Centralt säger vårt parti (Liberalerna, reds.anm) att det bör krävas godkända kunskaper i svenska för att bli svenska medborgare. En integrationsplikt i Landskrona är en spegling av samma synsätt, säger Strandberg.

Miljöpartiet röstade mot förslaget om integrationsplikt. Kommunalrådet Elvir Mesanovic (MP) menar att partiet är för integration men att det måste göras på rätt grunder.

– Metodiken är inte är beprövad. Och jag är lite trött på Vellingemetoden. I stället borde vi titta på hur man jobbar med integration i exempelvis Tyskland och England, hur man validerar kunskap kring integrationen. Integrationen är ett misslyckande både lokalt och nationellt. Visst måste vi ställa krav på de människor som kommer hit, men vi måste kunna erbjuda bra förutsättningar genom SFI och språkinlärningen borde kombineras med praktik, säger Elvir Mesanovic.

När ett förslag väntas ligga på bordet är ännu inte klart.

– Jag kan inte svara på det. Uppdraget las i går, säger Torkild Strandberg.

Publicerad 12 December 2017 09:04