Engelska skolan får stadens stadsbyggnadspris

LANDSKRONA. Engelska skolan med tillhörande idrottshall är årets mottagare av stadsbyggnadspriset 2017.

Det stod klart när stadens sisra stadsbyggnadsnämnd sammanträdde. Byggherre var Hemsö och arkitekter var Lijewalls arkitekter.

Motivationen till priset löd: ”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska skolan tillsammans med Borstahusen idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den framväxande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona.”

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå i Landskrona.

Tidigare pristagare

2016 – Västerpark samt hedersomnämnande till Vildanden

2015 – Receptionsbyggnad Landskrona stugby & camping

2014 – ingen utdelning

2013 – ingen utdelning

2012 – DSV

2011 – Häststallet, Säbyholms montessori samt hedersomnämnande till Emiliaskolan

2010 – ingen utdelning

2009 – Townhouse kv Rehnschöld, arkitekter Conny Ahlgren och Johnny Lökaas

2008 – ingen utdelning

2007 – ingen utdelning

2006 – Nyhamnsprojektet, byggherrar Gustavssons varv, HSB, AB Landskronahem och Svenska hus

2005 – Klas Klättermus, Kristinebergs fastigheter och Thomas Hultegård

2004 – Kv. Nornan, Bertil Mernsten

2003 – ingen utdelning

2002 – STR Service AB på Mården 2, arkitekt Bengt Holmqvist

2001 – ingen utdelning

2000 – ingen utdelning

1999 – Triangelplatsen, arkitekt Monica Gora

1998 – ingen utdelning

1997 – ingen utdelning

1996 – Haldex tillbyggnad

1995 – ingen utdelning

1994 – Strandpaviljongen, arkitekt Ulf Roos

1993 – Gåsen 4

1992 – Kung Karls varv, arkitekt Peter Broberg

I de fall nämnden inte finner något objekt som är värt att belöna, meddelas detta istället. Det är en signal till marknaden att höja ambitionsnivån.

Källa: Landskrona stad

Publicerad 13 December 2017 14:53