Fler tekniska komplement inom hemvården planeras

LANDSKRONA.

Trygghetskameror finns inom hemvården redan idag. Men nu finns det planer på att utveckla de tekniska funktionerna ytterligare för ökad trygghet.

I våras började man så smått implementera trygghetskameror inom hemvården hos brukare som velat ha det och givit samtycke till det. Nu tittar omsorgsförvaltningen närmare på vilka tekniska komplement som kan bli aktuella för hemvården.

– Vi ser en möjlighet i att använda tekniken och koppla komplement till trygghetslarm. Det finns många möjligheter med det, säger Mica Bodic, områdeschef för hemvården i Landskrona stad.

Hon berättar att man gärna vill fortsätta utvecklingen med att koppla dörrlarm och larmmatta till trygghetslarmet där det finns behov.

– Går brukaren, som kanske inte alltid hittar tillbaka hem, ut indikerar dörrlarmet till larmpatrullen. Larmmattan kan med fördel användas hos brukare där risken för fall är stor, berättar Mica Bodic.

Sedan trygghetskamerorna började användas har hittills en brukare med samtycke fått en kamera installerad och en brukare till är på gång. Men Mica Bodic hoppas på att fler ska ge samtycke till det.

Vilken är vinningen med mer teknik inom hemvården?

– Det blir ett friare sätt att leva hemma och vi behöver inte gå in och störa i nattsömnen vid tillsyn, säger hon.

Någon utvärdering har inte gjorts av användningen av trygghetskamerorna eftersom det inte har gått så lång tid än och att det är få som använder det fram tills dags datum. Men områdeschefen för hemvården har fått ett positivt intryck.

– Mig veterligen finns det ingen som är missnöjd.

Kommer vi att se mer tekniska hjälpmedel inom vården?

– Ja, absolut. Vi befinner oss egentligen bara i en första fas, säger Mica Bodic.

– Den tekniska utvecklingen går fort nu och vi vill att Landskronas omsorgsverksamhet ska ligga i framkant. Jag är övertygad om att tekniken i en nära framtid kommer att bidra till stora förbättringar inom vår hemtjänst, vilket givetvis är något mycket positivt, sa omsorgsnämndens ordförande Jan Allan Beer (L) vid nämndens senaste sammanträde.

Publicerad 19 December 2017 09:21