"Är överens i det politiska livet om att inte köpa tilläggstrafik"

LANDSKRONA.

På Landskrona stad är man medveten om att det saknas helgtrafik med bussar till och från Härslöv. Men man poängterar att det är Skånetrafiken som står för trafikförsörjningen på sträckan.

– På vårt senaste trepartsmöte, där Landskrona stad, Skånetrafiken och Nobina deltog, tog vi upp frågan och då riktade Skånetrafiken den till sin egen organisation, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona stad.

Från ortsbor i Härslöv kom det förslag om att staden borde köpa tilläggstrafik av Skånetrafiken för att kunna trafikera busslinje 260 även på helger. Men från stadens sida är man väldigt restriktiv, menar Birthe Bunke, trafikplanerare i Landskrona stad.

– Man är överens i det politiska livet om att inte köpa tilläggstrafik, säger hon.

Finns det ingen tilläggstrafik i Landskrona i stad?

– Nej, det finns ingen. Det är ett politiskt beslut att vi inte ska ha det, säger Birthe Bunke.

– Landskrona stad jobbar i trepartssamverkan och anstränger sig för att hitta lösningar. Det pågår alltid ett förbättringsarbete, säger Tora Broberg.

Avseende busshållplatsen i Härslöv som saknar väderskydd har hon dock positiva besked.

– Jag har ingen exakt tidsplan, men det kommer att åtgärdas under året.

Vid pressläggningen har Lokaltidningen inte lyckats nå ansvariga på Skånetrafiken.

Publicerad 22 January 2018 14:10

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag