16-våningshuset: ett steg närmare att bli verklighet

LANDSKRONA.

Stadsbyggnadsnämnden sa ja till detaljplanen för sjukhusområdet och därmed 16-våningshuset. Hittar man en exploatör kan Landskronas högsta bostadshus stå klart vid årsskiftet 2019-2020.

Vid stadsbyggnadsnämndens senaste sammanträde klubbades detaljplanen för sjukhusområdet enigt igenom. Men först måste planen gå igenom kommunfullmäktige där planen väntas gå upp i mars.

Det är två år sedan som de nya planerna för sjukhusområdet presenterades. På uppdrag från Landskrona stadsutveckling, som till stor del ägs av Landskrona stad, har arkitekter tagit fram förslaget med 70 bostäder – 56 lägenheter i höghuset, fyra bostadsrätter i läkarvillan och tio stadsradhus på grönytan. Därutöver har man planerat 70 parkeringsplatser, varav 15 av dem placerade under 16-våningshuset.

Stadsbyggnadschefen Johan Nilsson bekräftar att läkarvillan kan ligga kvar på området.

– Det har varit problematiskt kring fastigheten. Men den får skyddsbestämmelser. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplanen för att få bättre ordning i stadsdelen där, säger han.

16-våningshuset blir det högsta i Landskrona, men invändningarna har varit få.

– Det finns någon i närområdet haft synpunkter, men det har inte funnits några synpunkter bland närmsta grannar, säger Johan Nilsson.

Nu väntar man alltså på att planen ska gå igenom kommunfullmäktige och vinna laga kraft.

Enligt Joakim Ahlin, vd på stadsutvecklingsbolaget, går man nu ut på marknaden med sjukhusområdet för att hitta aktörer som vill genomföra projektet.

– Det finns inga förhandlingar så här långt, men vi vill lyssna av marknaden helt enkelt. Jag har inga tvivel om att vi kommer att hitta någon. Det är ett attraktivt läge i staden, säger han.

Förhoppningen är att man ska kunna sätta spaden i jorden kring årsskiftet och att området ska vara klart årsskiftet 2019-2020.

– Det krävs minst ett års byggtid, så det känns realistiskt, säger Joakim Ahlin.

Totalt 70 bostäder planeras på området. Därutöver har man planlagt 70 parkeringsplatser, varav 15 av dem under jord.

Totalt 70 bostäder planeras på området. Därutöver har man planlagt 70 parkeringsplatser, varav 15 av dem under jord. Planskiss: Landskrona stad

Publicerad 30 January 2018 12:01

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag