Tycho Brahemuseet går minus – nu kan visningarna bli dyrare

VEN.

Tycho Brahemuseet har gått med minus sedan start. Även i fjol saknade versakmheten 300 000 kronor. Nu ser man över priserna för gruppvisningar samt bemanningen för att minska budgetunderskottet.

Även fast museet hade fått 300 000 kronor i budgettillskott 2017 saknade verksamheten 300 000 vid bokslutet i fjol. Tycho Brahemuseet har aldrig gått plus minus noll – något det troligen aldrig kommer att göra, enligt Kjell Thoresson, chef på fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona stad.

– Det är så väderberoende. Men vi vill reducera underskottet så mycket vi kan, säger han.

Därför tittar man nu på olika åtgärder. Bland annat öppettider och bemanning, men även på att höja priset på guidade visningar för vuxna. Det är några av förslagen man kommer att besluta om under kulturnämndens sammanträde i morgon, onsdag.

Enligt tjänstemannaförslaget kommer höjningen för visningarna gå från 600 kronor till 800 kronor för grupper som kommer utifrån och en höjning för Ven-aktörer (lokalt verksamma i besöksbranschen) från 500 till 650 kronor, exkluderad entréavgift.

Enligt ärendebeskrivningen skulle höjningen, beräknad på antalet bokningar under 2017, ge en ökad intäkt om 45 000 kronor per år.

Men det är en bit kvar till att verksamheten ska nå ett plus minus noll-resultat?

– Om man jämför med konsthallen och Landskrona museum har vi inga krav på en viss täckningsgrad eller intäkter. När Tycho Brahemuseet etablerades ville man gå plus minus noll, men det har det tyvärr inte gjort.

Vidare kan man komma att se över bemanningen.

– Man kan titta på koncentrationen när det är högsäsong. Kanske tunnar man ut bemanningen under början och slutet av säsongen. Det är är också en kostnad, säger Kjell Thoresson.

Men för att locka fler besökare investerar man nu i att göra en ny basutställning. Den skulle varit klar i år, men väntas klar inför säsongen 2019.

– Utan att gå in på detaljer är vi inte överrens med den danska arkitekten. Det är ingenting som inte går att lösa, men det drar ut på tiden, säger fritids- och kulturchefen och fortsätter;

– Det gäller att både att gasa och bromsa för att minska underskottet. För två år sedan höjde och marknadsanpassade entrébiljetterna, nu tittar vi på andra bitar.

Enligt tjänsteskrivelsen kan de nya priserna för gruppvisningarna börja gälla från den 1 mars, respektive den 1 maj i år där det senare datumet skulle gälla för Venaktörer då de redan har bokningar som är gjorda utifrån 2017 års prissättning.

Publicerad 06 February 2018 14:08