Blir först och störst med helt eldriven stadstrafik

LANDSKRONA.

Alla beslut och avtal är klara för en helhetslösning av elektrifierad stadstrafik. Med förändringen blir Landskrona först ut i Skåne och störst i landet med helelektrifierad stadstrafik.

19 stycken elbussar. Med det blir Landskrona störst i landet med helt elektrifierad stadstrafik. Redan i dag finns det eldrivna trådbussar på linje 3 och från årsskiftet 2018-2019 kommer samtlig busstrafik att drivas av el.

14 nya bussar har optimerats för de lokala behoven av en effektiv kollektivtrafik och bättre stadsplanering utan laddinfrastruktur i trafikmiljön.

– Vi är mycket glada för att vi nu kan realisera satsningen med enbart elbussar i Landskrona tillsammans med staden och Nobina. Det är den första i sitt slag i Skåne. Elbussar ger ren stadsmiljö med låga bullernivåer. Satsningen ligger i framkant och väl i linje med Region Skånes mål att öka det hållbara resandet, säger Lisa Åhlén, affärschef buss Skånetrafiken, i ett pressmeddelande.

– Genom Nobina Electrical Solutions går vi nu från teknik till trafik och är mycket glada över att leverera en helhetslösning av elbusstrafik. En väl utvecklad och positiv trepartssamverkan samtidigt som elbussmarknaden nu mognar gör att elbussar tar mer plats i de ordinarie trafiklösningarna, säger Jonas Kempe, marknadschef Nobina Sverige, i utskicket.

Teknikskiftet sker inom det befintliga kontraktet som sträcker sig till 2024. Elbussarna och teknikskiftet är ett resultat av ett trepartssamarbete mellan Landskrona stad, Skånetrafiken och Noboina.

Publicerad 09 February 2018 11:36