Gallring vid Ringvägen ska öka tryggheten

LANDSKRONA.

Stadsmiljöavdelningen ska röja bort buskar och sly vid Ringvägen. Syftet är att öka säkerheten för cyklister och fotgängare.

Norra sidan av Ringvägen vid Karlslund är i dag tätt bevuxen med träd och buskar. Det första steget är att röja bort minder buskar och sly mellan Stenorsvägen och Helsingborgsvägen för att öka säkerheten på sträckan. Träden som kantar Ringvägen kommer att beskäras till viss del.

− Ringvägen har en vacker grönskande gatumiljö och den ska vi bevara. Alla stora träd ska behållas. Just nu är växtligheten ganska vildvuxen. Därför röjer vi så att de som går och cyklar får fri sikt, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona stad, på landskrona.se

Röjningsarbetet kommer att börja den 19 februari och väntas pågå under ett par veckor.

Till hösten fortsätter arbetet med att öka trafiksäkerheten. Då kommer man att skapa två passager över Ringvägen väster och öster om Pilåkersgatan för gång– och cykeltrafikanter. Dessutom kommer man att anlägga en cykelväg längs Ringvägen, på delen mellan Karlslundsvägen och Pilåkersgatan.

Publicerad 13 February 2018 09:05

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag