Förskola i Glumslöv får klartecken

LANDSKRONA. Under våren 2018 är det planerat att påbörja en byggnation av en ny förskola i Glumlsöv. För ändamålet har kommunfullmäktige beslutat i budget att avsätta 47 miljoner kronor i investeringsram. Nu har kommunstyrelsen beviljat igångssättningstillstånd för den nya förskolan i Glumslöv.

Publicerad 16 March 2018 11:04