Parkeringstiderna i centrum ändras – ska öka flödet

LANDSKRONA.

Uppställningstiderna ska begränsas och avgiftsfri tvåtimmarsparkering i centrum ska införas. Det är några av punkterna som kommer att förändras när staden nu ska se över parkeringssituationen i centrum.

Under 2016 fastställdes en parkeringsplan i Landskrona stad. I planen ingår behov av åtgärder, något som staden nu ska se över. Bland annat syftar förändringen till att skapa tillgänglighet för alla i centrum, enligt Robert Svensson, chef på Teknik- och serviceförvaltningen.

– Vi vill förenkla parkeringssystemet i Landskrona. Det handlar om att styra ett parkeringsbeteende och det ska bli enklare att hitta till rätt parkering till rätt ändamål. Ska man till exempel åka till Ven ett par dagar, ska man lätt kunna hitta till en parkering där det lämpar sig att stå under den tidsperioden, säger han.

Förändringarna, som service- och tekniknämnden partiöverskridande var enhällig till vid senaste sammanträdet, kommer bland annat att avse uppställningstiderna i centrum. De kommer att begränsas till sju dygn, tre dygn, 24 timmar, två timmar och 20 minuter. Det innebär bland annat att de uppställningsplatser som i dag exempelvis har tio eller 30 minuters parkeringstid går över till 20 minuter.

– Det måste finnas en tydlighet kring parkeringssituationen. Genom att minska de olika tidsintervallerna för parkering underlättar det för alla parter, säger Robert Svensson.

Det är för att göra stan tillgänglig.

När man ser över parkeringssituationen i innerstaden avgiftbeläggs parkeringar som i dag mellan 08.00 och 18.00 (08.00 - 14.00), angöringsplatser – så kallade korttidsparkeringar – omfördelas till mer strategiska lägen, antal och läge på lastplatser revideras, skyltning ska utvecklas och bli tydligare. Men den största förändringen menar Robert Svensson är att man ska införa avgiftsfri tvåtimmarsparkering på parkeringar som är kopplade till handel och nöjen i centrum. Parkeringstiden ska regleras med en biljett. Men vill man parkera längre, exempelvis tre timmar, får man betala för hela parkeringstiden.

– Det är för att göra stan tillgänglig för både besökare, för de som arbetar i Landskrona och för de som bor här. Då behövs en viss rotation på parkeringsplatserna som är centrumnära. Man ska kunna göra ett restaurangbesök, ett bankärende smidigt, säger förvaltningschefen på Teknik- och service.

Bo Lundgren (L), ordförande i teknik- och servicenämnden, är inne på ett liknande spår.

– Vill vi ha ett fortsatt köpstarkt centrum måste vi erbjuda bra parkeringsmöjligheter som är lämpade för ändamålet. De som kommer utifrån och jobbar i Landskrona ska ha möjlighet att parkera på ett bra sätt, säger han.

Men han framhåller också vikten av bra kollektivtrafik.

– Det ska finnas möjligheter till att kunna ta sig fram kollektivt och nu ligger vi i framkant med att helelektrifiera stadstrafiken. Det ska finnas valmöjlighet att kunna transportera sig på ett bra sätt med cykel och till fots. Men vi måste kunna erbjuda bra parkering. Landskrona växer och därför måste vi se över parkeringarna, säger Bo Lundgren.

Men en parkering som exempelvis Jäntan försvinner. Kommer det att bli färre parkeringar i centrum framöver?

– Nej. Det finns ett fullmäktigebeslut på att alla parkeringar som exploateras bort ska ersättas. Parkeringarna vid teatern ses bland annat som ett komplement till de på Järnvägsgatan. Och som ersättning till Jäntan blir det en parkering på trekanten i anslutning till Österport och redan nu har det tillkommit 25 parkeringsplatser på Österleden.Vi har fler parkeringsplatser i centrum än förut, säger Robert Svensson.

I dagsläget finns inget slutdatum för när förändringarna rörande parkeringstiderna ska vara genomförda.

– Det handlar till stor del om skyltning. Det mest prioriterade bör vara klart innan sommaren, säger Robert Svensson.

Publicerad 16 March 2018 00:00