Thomas Persson ny sjukhuschef i Landskrona

"Jag ser det både som en möjlighet och ett förtroende"

LANDSKRONA. Thomas Persson blir ny sjukhuschef för Landskrona lasarett. De senaste fem åren har han varit regionchef för Vardaga, ett företag inom äldreomsorgen. I dagsläget är det inte klart än när han tillträder sin nya tjänst, men det blir om allra senast sex månader.

Av
Maja Bergqvist

Varför tror du att de valde just dig som ny chef?

– Jag har lång erfarenhet av att vara chef, ända sedan 1990, på dåtida MAS som nu heter SUS. Jag har varit chef både inom den offentliga och privata sektorn.

Vad är dina starka sidor som chef?

– Jag är bra på att samverka och samarbeta, det är mina ledord. Vi måste samverka och samarbeta för att möta sjukvårdens alla utmaningar. Att samverka är det är enklaste som finns, samtidigt som det är det är svåraste som finns. Hittar man rätt person på rätt plats är samverkan lätt.

Att samverka är det är enklaste som finns, samtidigt som det är det svåraste som finns.

Vilka utmaningar tänker du på då?

– Framför allt att öka tillgängligheten för vårdtagarna, att de får tider och att minska vårdköerna. Vi måste alla ha en helhetssyn på vårdtagaren och hitta ett gemensamt synsätt. Alla parter behövs. En annan utmaning är att rekrytera rätt människor och minska personalrörligheten. Det är hårt konkurrens om vårdpersonalen.

Vad säger du om att andelen klagomål till Patientnämnden har ökat med 25 procent?

– Det är bra att verksamheten granskas. Vi måste ställa krav på vården. Förhoppningsvis beror den höga ökningen delvis på att Patientnämnden och patienterna hittat ett bra system för att hitta avvikelser. Det behöver inte nödvändigtvis bero på att verksamheten är sämre, utan det kan också beror på att det blivit lättare attt hitta och anmäla felen.

Vilka är dina svagare sidor som chef?

– Jag har lovat mig själv att bli bättre på att stanna upp. Jag har kanske gått och funderat och grunnat på en idé under en längre tid. När jag väl presenterar den nya idén för personalen, så har de ju inte haft samma tid att tänka efter och reflektera som jag har gjort. Det misstaget har jag gjort vid något tillfälle, men det ska jag verkligen tänka på, att medarbetarna också ska få tid att reflektera.

Till sist, grattis till ditt nya jobb och lycka till!

Tack! Det ska bli fantastiskt kul! Jag vill verkligen lyfta fram allt fantastiskt arbete med god kvalitetsom utförs inom vården. Vårdpersonalen får alldeles för lite beröm och för sällan höra det positiva.

Publicerad 20 March 2018 09:05