Pilängen får 22 bostadsrättsradhus

LANDSKRONA.

Det ska byggas radhus på Pilängen. Det är BoKlok som nu planerar att bygga 22 bostadsrättsradhus på området. Detaljplanen möjliggör även ytterligare 19 radhus samt flerfamiljshus, en ny förskola och ny lekplats.

I april går en ny detaljplan ut på samråd som gäller kvarteret Pilängen i Karlslund. Förutom bostadsrättsradhus och flerfamiljshus planeras det för en ny förskola, lekplats och en ny dagvattendamm som kan fungera som skridskobana under vintern. Planen är att den nya lekplatsen kommer att utformas i samråd med de boende i området.

Förutom radhus innehåller detaljplanen även trevåningshus med bostadsrättslägenheter längs Idrottsvägen. I kopplingen mellan Pilåkersgatan och Idrottsvägen planeras det dessutom för ett i stadsbilden mer framträdande flerbostadshus med bostäder och lokaler i bottenvåningen.

– I det här projektet ingår också en ny tilltalande entré till stadsdelen. Just nu anläggs också den nya vägen genom Karlslund som kommer medföra att det blir enkelt att röra sig genom området. De nya husen som BoKlok planerar ger en önskad variation i bostadsutbudet och en intressant arkitektonisk förändring, säger Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad, i ett pressmeddelande.

Detaljplanen innebär att Familjecentralen Tellus kommer att flytta till nya lokaler i närheten. Detaljplanen för Pilängen ska ut på samråd under april och beräknas vara klar i slutet av året.

Texten uppdateras.

Publicerad 27 March 2018 11:01