Forskare gav tips om arbete mot droger

”Cannabistrenden har kommit hit”

SVALÖV. Att förebygga bruk av alkohol och droger bland ungdomar är inte helt lätt. I tisdags föreläste Staffan Hübinette, en av de ledande forskarna på det området, på Svalöfs gymnasium.

Av
Jonas Lundin

I publiken fanns skolledare och personal från elevhälsan och från socialtjänsten. Lokaltidningen bytte ett par ord med Staffan Hübinette strax efter föreläsningen.

Vad har du pratat om?

– Dels har jag gjort en liten virtuell utflykt till Colorado och tittat på den här Cannabistrenden som råder nu, som kommer från USA och som också kommit över hit till Sverige. Eftersom jag var i Colorado förra året och tittade på framför allt vad som händer i skolan i situationer där man legaliserar cannabis, så gav jag en bild av det. Hur ser det ut i ett samhälle som normaliserar och kommersialiserar cannabisbruk.

– Den andra delen var hur kan vi tänka kring prevention och åtgärder i skolan här i Sverige.

Tog du upp några konkreta råd och tips hur man kan jobba med det i skolan?

– Det finns ju forskning och metoder som vi vet har en hygglig effekt och fungerar. Det gäller att tillämpa dem systematiskt. Att ha ett systematiskt arbete, inte bara med en åtgärd utan ett antal olika saker. Det var det jag pratade om, hur man kan tänka kring olika typer av åtgärder i en förebyggande policy.

Har du någon bild av hur det ser ut i Svalöv?

– Nej, det har jag ingen aning om. Det är nog här som på de flesta andra ställen. Man gör ju nationella drogvaneundersökningar och då ligger mindre orter oftare lägre. Storstäder ligger högre.

Vad beror det på?

– Tillgängligheten. Storstäder drar till sig större narkotikamarknad, det händer mera och det är större utbud. Ungdomar i välbeställda områden tenderar att använda mera. Pojkar framför allt.

– Drogvaneundersökningar visar att unga grabbar i välbeställda områden använder mest cannabis.

Framåt sommaren kommer Staffan Hübinette tillbaka till Svalöfs gymnasium för att ge lite mer konkreta råd och tips.

Att Staffan Hübinette kom till Svalöv, är en förlängning av det samverkansavtal som finns mellan Svalövs kommun och polisen. Avtalet har en inriktning på barn och ungdomar, dels vad gäller insatser mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT), dels mot grupperingar och polarisering.

Publicerad 18 April 2018 16:22

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag