Esbjörnsson: Höga chefers avsked ett problem för Landskrona

Det socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Esbjörnsson oroas över höga chefers avhopp. Riskerna är att man får en organisation utan lugn och ro att utföra sitt arbete i, menar han.

Av
Hannes Tobiasson

Under våren lämnade högste skolchefen, Anders Grundberg, sitt uppdrag. Nyligen meddelade också gymnasiechefen Magnus Wahlberg och grundskolechefen Caroline Ekstrand att de lämnar sina uppdrag. Det, menar Jonas Esbjörnsson, skapar oro.

– Riskerna med en sådan här omsättning är dels att man inte får någon lugn och ro att arbeta i organisationen. Dels kan man fråga sig vad det skickar för signaler till omvärlden om vad Landskrona Stad är för arbetsgivare egentligen. Det är ett dåligt betyg för den politiska ledningen, säger Jonas Esbjörnsson.

Det håller kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) inte med om:

– Jag vill vara väldigt tydlig med att det inte finns någon kritik mot verksamhetscheferna för vare sig gymnasiet eller grundskola. En har gått vidare till bra jobb i friskola i Malmö, den andra har ett förordnande som varat i fyra år men har valt att inte förnya det. I min värld så rymmer inte detta så mycket dramatik faktiskt.

Han säger att det är olyckligt att chefer som presterar väl väljer att sluta, men att det ibland är oundvikligt.

– Människor hittar andra jobb man hellre vill ha, man går vidare i en karriär och så vidare.

På frågan om vad det ger för bild av Landskrona Stad som arbetsgivare, menar Torkild Strandberg att man inte på grund av oro av vad någon kommer tycka, kan undvika åtgärder som i sak är nödvändiga.

Enligt Jonas Esbjörnsson är cirkulationen på chefer de senaste åren oroväckande och de tre på utbildningsförvaltningen som nyligen slutat har åter aktualiserat frågan. Han nämner fyra stadsdirektörer, bolagschefer och stadsbyggnadschefer, och frågar sig retoriskt att det kan väl inte vara fel på alla?

– Visst ska man bejaka när människor vill ta ett steg vidare i karriären. Men chefer som av olika anledningar slutar i förtid kostar skattepengar som hellre skulle ha gått till välfärd än till chefer som inte passar in i Torkild Strandbergs Landskrona, säger Jonas Esbjörnsson.

Enligt Torkild Strandberg har vissa chefer själva valt att sluta och andra har sagts upp och säger att det ställs höga krav på ledarskiktet.

– Om man har en väldigt hög befattning med ett högt ansvar för att utveckla en plats som Landskrona, och dessutom får väldigt bra betalt för det, då måste man också leverera till hundra procent. Gör man inte det måste man ta sig en funderare både som arbetsgivare och arbetstagare och göra något åt det och kan man inte det får man också ta konsekvenserna av det, säger Torkild Strandberg.

Publicerad 10 May 2018 06:00