Avhoppen påverkar inte ny resursskola

Landskrona Stad planerar för att starta en ny skola till hösten för barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Nyligen blev det känt att två höga skolchefer lämnar sina tjänster. Men avhoppen påverkar inte planerna för resursskolan, menar Lisa Flinth (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Av
Hannes Tobiasson

Förra året utreddes den befintliga resursverksamheten för elever med neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel autism.

I Landskrona har den verksamheten delvis varit integrerad i de befintliga skolorna. Men utredningen visade att den befintliga verksamheten inte räckte till, menar Lisa Flinth (L).

– Slutsatsen blev att vi måste göra ett omtag, säger hon.

Omtaget innebär att starta en resursskola i två nivåer, en för grundskola och en för gymnasiet.

– Gymnasieeleverna går i dag på andra skolor utanför kommunen. För grundskolan är den utspridd på skolor i Landskrona. Tanken är att vi ska samla ihop till en egen verksamhet med en egen rektor.

Målet är att starta grundskolenivån till hösten. Men på grund av gymnasievalet kommer man behöva skjuta öppnandet av gymnasieresursskolan på framtiden. För närvarande arbetar man med rekryteringen av en rektor till skolan.

Samtidigt är det förändringarnas tid på utbildningsförvaltningen. Två skolchefer, grundskolechef Caroline Ekstrand och gymnasiechef Magnus Wahlberg, har båda meddelat att de lämnar Landskrona i slutet av sommaren.

– Det är klart att det blir en omställning, men jag är glad att de inte lämnar i affekt, säger Lisa Flinth.

Lisa Flinth menar att avhoppen inte påverkar planerna på att starta resursskolan.

– Det påverkar inte alls. Det är två chefer som är kapabla till att delegera uppgifter, säger hon och menar att förberedelserna med resursskolestarten är exempel på en sådan uppgift.

– Sedan är det alltid så att en organisation får omforma sig när en medarbetare slutar. Men jag har svårt att se att det skulle ske några stora förändringar på de planer som finns.

Lisa Flinth ser inte att avhoppen handlar om att utbildningsförvaltningen är en oattraktiv arbetsgivare, utan att det handlar om två personer som vill vidare och menar att de två cheferna har utfört sina arbeten väl.

Publicerad 11 May 2018 06:00