Ny farled långt bort på horisonten

LANDSKRONA. Det har kommit att bli en segdragen process med att eventuellt bredda farleden in till varvsdockan i Landskrona. Farleden, som kan liknas vid en motorväg till havs, är vare sig bred eller djup nog för större fartyg. Ett bekymmer menar Anders Larsson, vice vd på Oresund Drydocks AB, som menar att arbetstillfällen hotas.

Av
Fredrik Rubin

– I grund och botten kan man säga att fartygen blir större och större, inte minst gäller det våra kunders nya fartyg. Problemet är att befintlig farled är begränsad till fartyg som är 190 meter långa och 30 meter breda, säger Anders Larsson.

Idag är det inte ovanligt med fartyg som är uppemot 240 meter långa. Att inte kunna välkomna dessa till Landskrona minskar hamnens attraktionskraft. Därför har det under flera år pågått ett intensivt lobbyarbete för ett beslut om att göra farleden bredare och djupare. Men processen har aldrig riktigt fått vind i segel. Investeringen är dyr och såväl naturvärden som historiska värden står på spel. Det handlar inte minst om örlogsfartyget Nya Svärdet som sjönk utanför staden år 1658, fartyget utgör ett fysiskt hinder då det inte får förflyttas hur som helst.

– Vi har ett möte inbokat med Trafikverket den 8 juli för att få information om deras arbete med en åtgärdsvalsstudie som planeras för nästa år. Bekymret är att vi inte längre har tid att vänta utan är i behov att gå till handling idag, säger Anders Larsson.

För Landskrona Stads del ser man positivt på den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket nu är i färd med att sjösätta. Först när denna är utförd blir den faktiska kostnaden känd vilket gör att en rad nödvändiga beslut kan tas på såväl nationell som kommunal nivå.

Vi är väldigt positiva till att Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ska komma igång

– Vi är väldigt positiva till att Trafikverkets åtgärdsvalsstudie ska komma igång och vill gärna se att det sker så fort som möjligt. Sen är det självklart att det ligger i privata aktörers intresse och roll att arbeta för att påskynda en utbyggd farled, säger Anders A Ekblom, näringslivsutvecklare vid Landskrona stad.

Att de privata aktörerna inte sitter still i båten blir tydligt under Lokaltidningens samtal med Anders Larsson vid Oresund Drydocks AB. Redan om en vecka möter företaget entreprenörer för att sondera terräng inför en investering i befintlig torrdocka, vilken ska förlängas med trettio meter. En mångmiljonsatsning som kan komma att bli förgäves om den nya farleden inte förverkligas.

– Det är klart att arbetstillfällen riskeras om vi inte kan ta emot de större skeppen. Våra kunder är i behov av detta, liksom en satsning på vindkraftverk till havs är på gång. Detta kräver en längre docka, säger Anders Larsson.

Publicerad 16 May 2018 15:30