Andelen gymnasiebehöriga sjönk på Linåker

Utbildningschef: "Vi har tagit emot en relativt hög andel nyanlända"

SVALÖV. Andelen Linåkerselever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har sjunkit mellan förrförra och förra läsåret. Men tar man hänsyn till de många nyanlända eleverna, så har skolan en positiv utveckling. Det menar Hans Dahlqvist, utbildningschef.

Av
Jonas Lundin

Det är nyhetsbyrån Siren som har tagit fram statistik över andelen elever behöriga till yrkesprogram på gymnasiet i hela Sverige, läsåren 2013/14 till och med 2016/17.

Siffrorna för Svalöv visar på en rejäl dipp mellan läsåren 2015/16 och 2016/17. Läsåret 2015/16 var det 87,8 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i Svalöv som klarade av att bli behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Läsåret 2016/2017 var den andelen nere i 72,8 procent. Alltså en nedgång med 15 procentenheter.

Det har dock en tydlig förklaring, menar Hans Dahlqvist, utbildningschef Svalövs kommun.

– Vi har tagit emot en relativt hög andel nyanlända i Svalöv, vilket visar på ett stort ansvarstagande. Men hela den resultatnedgången går i stort sett att koppla till den toppen som kom just vid de läsåren, säger Hans Dahlqvist.

Andelen nyanlända elever gick på kort tid från 20,3 procent till 31,4 procent.

Hans Dahlqvist tycker att Skolverkets statistiska modell Salsa ger en mer rättvisande bild. Där kan man jämföra skolor med hänsyn tagen till de socioekonomiska förutsättningarna.

– Tittar du på samma period 2013 till 2017, så har Linåkerskolan en positiv utveckling. 2013 hade vi negativa Salsa-värden, det vill säga, vi presterade sämre än vad de socioekonomiska förutsättningarna egentligen skulle ge utrymme för. 2017 har vi positiva Salsa-värden, säger Hans Dahlqvist.

–Även om vi fått färre behöriga till gymnasiet så har vi faktiskt bättre Salsa-värden, vilket innebär att vi har tagit emot väldigt många nyanlända och utifrån de förutsättningarna vi har, så har vi ändå levererat skapliga resultat.

Hans Dahlqvist menar att man måste ha viss förståelse.

– Har du precis kommit till Sverige, så kommer du inte att bli godkänd i skolan. Så är det bara. Det måste också finnas en realism i det hela.

Socioekonomiska parametrar har stor betydelse för skolresultaten, berättar han.

– Den statistik som finns över hur elever klarar skolan, säger precis samma sak allihop, nämligen att de socioekonomiska förutsättningarna är enormt avgörande. Det gör att Salsa-värdena är mer relevanta. Man bör i alla fall komplettera de absoluta värdena med att titta på Salsa-värdena, för annars blir det inte riktigt rättvisande, säger Hans Dahlqvist och fortsätter:

– Samtidigt, och kanske paradoxalt utifrån det jag precis har sagt, så får vi inte använda de socioekonomiska förutsättningarna som en ursäkt för en negativ resultatutveckling. Vi har ett stort och viktigt kompensatoriskt uppdrag, där vi måste arbeta aktivt för att bryta banden. mellan elevernas kunskapsresultat och deras socioekonomiska förutsättningar. De socioekonomiska förutsättningarna får inte bli ödesbestämmande.

Andelen elever i kommunal grundskola i Svalöv som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet respektive läsår. Enligt Skolverket ska de siffrorna användas som sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program och nivå.

2013/14: 81,6 procent

2014/15: 82,8 procent

2015/16: 87,8 procent

2016/17: 72,8 procent

Publicerad 17 May 2018 08:30