Fälad ger inblick i naturen

Med del två av naturvårdsprogrammet i handen kan både kommuninvånare och besökare upptäcka den fantastiska och omväxlande natur som finns i Svalövs kommun, även på andra ställen än i Söderåsens nationalpark. Lokaltidningen gav sig ut i Svenstorps-Bolshus fälads naturreservat tillsammans med kommunekologen Charlotte Lundberg.

Svenstorps-Bolshus fälad ligger bara en dryg kilometer norr om Svalöv och är alltså ett av de mest lättillgängliga naturområdena i kommunen. Den får sin karaktär just av att det till stor del är gammal fäladsmark, där djur betat under många år. Även nu betas den under vår och sommar av djur, men området är inhägnat i flera hagar, så att man kan gå ut i naturen där, även om man inte vill umgås med kor, berättar Charlotte Lundberg.

I det kommunala naturreservatet finns bland annat ekskog och beteshagar och artrikedomen är stor. Under vandringen hör vi bofink, gransångare, rödhake, gärdsmyg, lövsångare och säkert också en hel del andra fåglar. Några gäss väsnas i dammen och Charlotte Lundberg visar och berättar.

– Här i dammen finns ett bra exempel på hur vegetationen växer i zoner med undervattensväxter, flytbladsväxter och ovanvattensväxter. De här naturområdena kan fungera som uteklassrum och det är något jag arbetat mycket för genom åren. Både barn och vuxna kan lära sig så mycket i naturen.

Malin Nävelsö

Publicerad 17 May 2018 14:46