Färre elever är behöriga till gymnasiet

LANDSKRONA. Sedan läsåret 2015/2016 har andelen behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram sjunkit i Landskrona.

Av
Fredrik Rubin

Under läsåret 2015/2016 var andelen behöriga elever som var behöriga till gymnasiets yrkesprogram, 81,1 procent för att nu ha sjunkit till 76,7 procent under läsåret 2016/2017. Detta enligt statistik som nyhetsbyrån Siren har tagit fram över andelen elever behöriga till yrkesprogram på gymnasiet i hela Sverige. Orsakerna till Landskronaskolornas tapp på 2,5 procent kan vara flera, en av dessa antas vara andelen nyanlända elever.

– Hösten 2015 var det en större flyktingsituation i landet vilken också påverkade Landskrona. Dessa unga är en del av vår skolverksamhet precis som alla andra kommuninvånare, säger Mattias Wald, tf förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.

Att förvänta sig att en person som nyligen kommit till landet på kort tid ska kunna uppnå en fullständig behörighet, är i många fall inte realistiskt. På så vis bli jämförande statistik mellan skolor och kommuner inte alltid rättvis.

– Personligen är jag tveksam till olika rankinglistor som inte tar hänsyn till vissa förutsättningar, säger Mattias Wald och fortsätter;

– För oss är det viktigt med kontinuerlig analys och riktade insatser för varje specifik skolenhet, klass eller elev. Vi följer den enskilde elevens hela skolgång för att möjliggöra för denne att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar, säger Mattias Wald.

Även om statistiken kan ge en fingervisning om en kommuns skolresultat, blir det svårt att jämföra en årskull med en annan. Förutsättningarna kan skifta för de enskilda individerna och det är därför som Landskrona stad hellre ser till elevens utveckling.

– Samtidigt är det ett faktum att vi stått och stampat i fråga om elevers behörighet till gymnasiet, detta är något som vi arbetar hårt med. Vi ser en positiv förändring vad gäller elevernas meritvärden som ökat på senare tid, säger Mattias Wald.

Publicerad 17 May 2018 11:00