Gatuarbeten ska binda ihop centrum

För de som rör sig till fots i Landskrona centrum är ett lyft planerat. Landskrona stad påbörjar snart arbetet med att göra centrum mer tilltalande. Syftet är att göra ett tydligt stråk igenom staden.

Av
Hannes Tobiasson

– Tidens tand har satt sina spår på många av gatorna. De behöver helt enkelt fräschas upp och göras trevligare, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef i Landskrona stad.

I tre etapper ska ett antal gångstråk i centrum göras vid.

Den första etappen påbörjas i dagarna, det är Rådhusgatan och Nygatan som är först ut. Efter sommaren är det etapp två med Järnvägsgatan och Stora Norregatan. Som planerna ser ut nu kommer sista etappen, med ombyggnationen av Östergatan, påbörjas nästa vår.

Arbetet delas upp för att inte störningsmomentet ska bli alltför stort. Däremot kan det komma att bli en del VA-arbeten i samband med ombyggnationen av vissa av gatorna.

Arbetet med gågatorna är en del av det större projektet att förbättra och förnya stadskärnan.

Bland de andra projekten är ett ombyggt Öster, Saluhallstorget som snart är färdigt, Österport och Sofia Albertinas plats, förklarar Ingrid Borgström som arbetar med centrumprojekten på stadsmiljöavdelningen.

– Tanken är att skapa en centrummiljö som bjuder in till att befinna sig i och vilja komma tillbaka till, säger Ingrid Borgström.

Attraktiva gågator är en delväg dit, men med arbetet vill man också försöka göra ett tydligt affärsstråk genom staden.

– Vi vill binda ihop centrum med ett stråk från gamla järnvägsstationen till Gamla Borgmästaregatan.

Ny beläggning, bänkar, cykelställ i olika slag men i samma stil ska stå för ihopbindandet, även ny belysning ska till, säger Tora Broberg.

– Vi kommer plantera träd där det är möjligt och andra växter på ställen där det inte går med djupa rötter. Det ska bli en mer attraktiv stad, säger Tora Broberg.

Publicerad 17 May 2018 06:00