Naturvårdsprogram visar natur nära människor

”Naturen finns överallt”

LANDSKRONA/SVALÖV.

Den nära naturen är inte alltid så lätt att upptäcka. Charlotte Lundberg, kommunekolog i Svalövs kommun, arbetar för att fler människor skall ge sig ut i naturen oftare. Med ett engagemang för den egna lokala naturen blir det lättare att hitta hopp och engagemang för de stora globala miljöproblemen, menar hon.

Svalövs kommun har nyligen givit ut ett naturvårdsprogram i två delar, med stöd från Lokala Naturvårdssatsningen LONA. Syftet är att ta fram var den värdefulla naturen finns och även skapa planer för hur den skall tillvaratas på bästa vis. Del 2 vänder sig till allmänheten och finns tillgänglig exempelvis på turistbyrån/nationalparksentrén i Röstånga samt på kommunens hemsida i digitalt format.

– Vi vill att folk skall se att naturen finns överallt och så vill vi lyfta fram hur viktig den tätortsnära naturen är, säger Charlotte Lundberg.

Del 1 av programmet är mer inriktat på politikerna och på det ansvar som kommunen har för olika miljömål. Charlotte Lundberg tycker att hon har fått bra respons från politikerna och hon har också upptäckt nya naturjuveler själv under arbetet med projektet.

– Det finns skogar med fantastisk vegetation och mycket mångfald runt Ask, på ställen där man bara plockhuggit. De områden vi tagit upp i naturvårdsprogrammet är dessutom bara en bråkdel. Det finns exempelvis naturbetesområden med mycket fin mångfald på flera håll.

Biologisk mångfald är viktigt, men kan vara lite svårt att greppa, menar Charlotte Lundberg.

– Folk undrar ofta om det. Kort kan man säga att det handlar om stor artrikedom. Med god biologisk mångfald blir miljöerna mer robusta mot förändringar i till exempel klimatet. Och biologisk mångfald behövs också i tätorter.

I de sex största tätorterna i Svalövs kommun skall det komma upp skyltar med information från naturvårdsprogrammet. Naturreservaten i kommunen skall också skyltas bättre, men det är ett arbete på några års sikt.

Malin Nävelsö

Natur för alla

”Naturen i Svalövs kommun” kallas del 2 av kommunens naturvårdsprogram. Den finns på kommunens hemsida och i tryckt form på exempelvis turistbyrån/nationalparksentrén i Röstånga. Bilder från projektet kommer också att ställas ut på turistbyrån/nationalparksentrén under sommaren.

Publicerad 17 May 2018 14:41