Ny gång- och cykelväg

SAXTORP. Trafiksäkerhet och tillgänglighet är i fokus när det satsas på en ny gång- och cykelväg. Denna gång handlar det om sträckan mellan Saxtorps gamla stationsby och Kvärlöv.

Av
Fredrik Rubin

En 1,7 kilometer lång sträcka som anläggs till en kostnad av 500 000 kronor. Målet är att förbinda den gamla stationsbyn med Dösjebro station. Vägen anläggs med asfaltskross och kommer inte att ges någon belysning.

Projektet, som just är i färd med att genomföras, anläggs på uppdrag av Landskrona Stad och följer dess antagna cykelplan. Tanken är att lyfta bort cykeltrafik från körfälten för att på så vis minska olycksrisken, samtidigt som fler platser tillgängliggörs.

Publicerad 17 May 2018 09:00