Bruno Friberg tittar ut över gropen där mötesplatsen en gång stod.

Bruno Friberg tittar ut över gropen där mötesplatsen en gång stod. Foto: André Kvist.

Medborgarna har sagt sitt – självklart att Lunden ska byggas upp

Föreningen: "Vi vill ha upp det så fort som möjligt"

SVALÖV. Efter två möten med kommunen har bygdens invånare sagt sin mening. Alla är eniga om att den nedbrunna mötesplatsen på Kågerödslund ska byggas upp igen. Frågan är bara när den kan vara på plats. Förskolebarnen tar plats i Lunden redan i augusti.

Av
André Kvist

Klockan 04:25 väcks Bruno Friberg med ett ryck. En kamrat ringer och väcker honom och berättar att lågor slår upp från Kågerödslund. De båda rusar till platsen och ser närmare hundra års historia stå i brand.

– När trägolvet började brinna tog det riktigt fyr. Sen tog det inte många minuter innan allt var nedbränt, berättar han när vi tittar på gropen som nu är vad som återstår av den gamla byggnaden.

Den 17 mars brann lokalen ner till grunden. Tillsammans med en förskoleavdelnings utrymmen och otaliga minnen som sträcker sig tillbaka till mellankrigstiden. Ett elfel konstaterades senare var anledning till branden. Redan en månad efter eldsvådan beviljade kommunen rivningslov. De enda spåren idag, utöver gropen, är två svartsvedda träd i närheten som tornar upp sig ovanför oss.

Platsen där lokalerna tidigare stod, nu återstår en staketomgärdad grop och några utstickande rör.

Platsen där lokalerna tidigare stod, nu återstår en grop och några utstickande rör omgärdat av staket. Foto: André Kvist.

Den 29 och 31 maj hölls medborgarträffar mellan invånare, Svalövs kommun och Kågerödslunds intresseförening. Samtliga var otvivelaktigt inställda på att huvudbyggnaden ska återuppföras så fort det går.

– Vi vill ha upp det så fort som möjligt, det var alla överens om, och som den såg ut tidigare, säger Bruno som är styrelseledamot i föreningen och har hand om skötseln av området.

På kommunen pågår nu ett febrilt arbete. Beredningen sammanställer i detta nu medborgarnas vilja, något som ska var klart senast sista september och överlämnar till kommunfullmäktige. Parallellt har samhällsbyggnadsnämnden börjat förbereda för det som kommer därefter.

– Vi i samhällsbyggnadsnämnden kommer arbeta med uppdraget att göra en ny detaljplan och skissa på en ny byggnad med samma känsla som den tidigare. Arbetet är inte påbörjat men vid nästa möte ska vi lyfta frågan om hur vi går vidare. Vi ska göra det vi kan under tiden, berättar Lennart Pettersson (C), ordförande i nämnden.

Dansbanan klarade sig undan branden.

Dansbanan klarade sig undan branden. Foto: André Kvist.

Den nya lokalen kommer likna det gamla trähuset med röda väggar och vita detaljer. Frågor om moderniseringar som till exempel scenen och tekniken, kök och toaletter diskuteras flitigt. Man kommer även tillgänglighetsanpassa byggnaden.

Intresseföreningens ordförande Dan Nilsson vill ha allt på plats redan om ett år men det kommer troligen dröja längre tid, menar Lennart Pettersson.

– Realistiskt mellan två och tre år. Vi gör detta i två etapper; bygga upp mötesplatsen igen och en detaljplanändring för förskolan.

Realistiskt mellan två och tre år.

Branden innebar inte endast att mötesplatsen försvann. Även 19 förskolebarn fick förflyttas till den närliggande skolan. Barnskötare Jessica Sjöberg, vid Ekdungens förskolas avdelning Vita Ute, berättar att det var tufft då barnen saknade lunden, även om de är anpassningsbara.

– De har mest saknat utemiljön. På fredagen var vi här med alla barnen och på lördagen så var allt borta, allting känns jättekonstigt, säger hon.

Jessica Sjöberg tillsammans med fyraåringarna Ida och Wiktor.

Jessica Sjöberg tillsammans med fyraåringarna Ida och Wiktor. Foto: André Kvist.

Den framtida förskoleverksamheten kommer inte att utökas med fler avdelningar. Det kommer fortsatt vara endast en avdelning även när den nya byggnaden är på plats. Redan i augusti flyttar 16 barn och personalen in i tillfälliga baracker på Kågerödslunds område, där de kommer vara till den dagen kommer då bygget är färdigt.

Optimismen inför framtiden lyser ändå igenom Brunos ögon när vi pratar om vad som gått förlorat och vad som händer härnäst. Den talande texten ”Välkommen åter” vid utgången är möjligen en signal om vad som komma skall.

Synen när besökare lämnar Kågerödslund.

Synen när besökare lämnar Kågerödslund. Foto: André Kvist.

Publicerad 07 June 2018 08:00