Asfaltering av E6 vid Glumslöv påverkar trafiken

Bara ett körfält i vardera riktning öppet

Av
Per Eeg-Olofsson

Mellan den 18 juni och 30 juni, veckorna 25 och 26, planerar Trafikverket att nyasfaltera en sträcka på 1,5 kilometer av E6, i höjd med Glumslöv. Asfalteringsarbetet genomförs nattetid, då ett körfält i vardera riktningen stängs av och det öppna körfältet får sänkt hastighet.

Publicerad 11 June 2018 18:30