Stadskajen får hamnkontor i nybyggda kvarteret

Standarden i gästhamnen ska höjas

LANDSKRONA. Båtsäsongen är här. De fritidsseglare som idag stannar till i gästhamnen i Nyhamn och löser hamnavgift har tillgång till flotte med dusch och toaletter när det gäller den typen av service. Det kan det dock bli ändring på.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det nya kvarter som nu byggs vid Stadskajen ska inte inrymma endast Hotell Öresund i nya kläder och bostadsrätter i den övre delen av prisskalan utan där ska även kommunen hyra in sig för att skapa ett nytt hamnkontor, det beslutade kommunstyrelsen på sitt senaste möte. Förutom tillgänglighetsanpassade duschar och toaletter ska där också finnas möjlighet att tvätta kläder.

- Tvätta kläder kan man inte idag och det nya blir också att hamngästerna får tillgång till servicen dygnet runt med en kod, berättar kommunens näringslivschef Anna Classon.

Tvätta kläder kan man inte idag och det nya blir också att hamngästerna får tillgång till servicen dygnet runt.

Vägg i vägg hyr även kommunen en lokal med kök, förråd och ett mötes/utställningsrum. Där ska destinationsenheten (tidigare kallad turistbyrån) kunna ha en ”info point” är tanken.

- Hartford rederiet har idag en info point i glasskiosken, nu blir det en vid hamnkontoret, säger Anna Classon, som betonar att det ska vara en flexibel lokal med flera användningsområden.

- Redan idag har vi ofta möten och visningar med besöksgrupper. Lokalen kan även användas till utställningar och pressträffar, det blir efter behov. Vi är trångbodda i stadshuset.

Men även om det blir nytt hamnkontor så ska det fortsatt vara nuvarande arrendatorn, Peter Hartford och hans turbåtsbolag, som sköter gästhamnsservicen. Hartfordrederiet ska sköta alla praktiska frågor som har att göra med hyra av båtplatser, el till båtar, tvättutrustning, städning av toaletter och duschar med mera. Ungefär 320 000 kronor per år beräknas det nya hamnkontoret kosta staden: 300 000 i hyra till Paulssons fastigheter och 20 000 till drift och underhåll.

Nyordningen innebär också att det blir några fler båtplatser under båtsäsongen 2019.

- Det blir några platser där dusch- och toalettflotten ligger idag, och det blir även nya platser vid bryggan vid hotellets servering, säger Anna Classon.

Publicerad 11 June 2018 08:00