Glasskalas när nytt torg invigdes

Omgörningen kring Dammhagskolan nu nästan klar

LANDSKRONA. Glädjen över det annalkande sommarlovet var kanske större än det faktum att projektet Saluhallstorget nu är klart. Men grundskoleeleverna lyssnade ändå artigt när kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg förklarade senaste etappen av omgörningen av området för invigd.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det som gjorts är att det skapats ett gångstråk mellan platsen framför biblioteket och skolgården framför Dammhagskolan/Öresundsgymnasiet. Bland annat genom att samma typ av stenhällar lagts som markbeläggning på hela stråket.

- Vi firade ju när vi var klara med skolgården mot parken. Då sa vi att vi måste göra ett avstamp när vi är klara med hela alltet, och det är vi nu i princip, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef på Landskrona stad.

- Det som är kvar är ett vattenspel framför gamla saluhallen, det ska vara klart till den 25 juni är det beräknat.

Torkild Strandberg (L) höll ett kort anförande. Själva bandklippningen överlät han dock till andra.

Torkild Strandberg (L) höll ett kort anförande. Själva bandklippningen överlät han dock till andra.

Det har hänt en hel del med området kring Dammhagskolan sedan kommunen och stadsutvecklingsbolaget påbörjade omgörningen 2015. Parken har glesats ut och fått basketplan och nya sittmöbler, skolgården mellan parken och Dammhagskolan har rustats upp med nya lekredskap, mellan gamla saluhallen och skolgården har det blivit en parkmiljö med låga, sittvänliga, tegelmurar. Parkeringsplatserna som tidigare fanns framför gamla saluhallen är sedan länge borta. Helt smärtfritt har det dock inte gått. Omgörningen av Saluhallstorget försenades kraftigt när entreprenören inte visade sig klara av de kvalificerade murningsarbetena och kommunen blev tvungen att upphandla på nytt. Även när det gäller gångstråket mellan biblioteket har upphandling försenat projektet.

- Denna etappen blev överklagad, så där blev en försening. Det är inte så mycket att göra när det ligger i rätten, säger Tora Broberg.

- Det har varit jätteviktigt att få en känsla att detta är en del av centrum. Innan har det varit att ”detta är skolgården” och ”detta är parkeringsplatsen”. Men nu har vi fått med gamla saluhallen och husen runt omkring i en plats. Detta har varit en barriär kan man säga, men Öster här och centrum där. Nu handlar det om att vi sytt ihop stadsdelarna med en naturlig plats.

Nu handlar det om att vi sytt ihop stadsdelarna med en naturlig plats.

Där Regeringsgatan går över gångstråket blir det också ett upphöjt lågfartsområde med fartdämpande gatsten, berättar Tora Broberg.

Cityidrott var på plats med sina populära maskotar. En och annan passade på att ta en ”groupie”.

Cityidrott var på plats med sina populära maskotar. En och annan passade på att ta en ”groupie”.

Glassen som Cityidrott delade ut var sannolikt mer intressant för grundskoleeleverna på Dammhagskolan som under dagen haft sommaravslutning i Sofia Albertina kyrka. Glasspinnen krävde dock en motprestation – att dansa under ledarnas limbostång.

Glassen som Cityidrott delade ut var sannolikt mer intressant för grundskoleeleverna på Dammhagskolan som under dagen haft sommaravslutning i Sofia Albertina kyrka. Glasspinnen krävde dock en motprestation – att dansa under ledarnas limbostång.

Det återstår en del arbete. Vattenspelet framför gamla saluhallen ska på plats, just nu dräneras det för detta. Till hösten blir det också ny belysning och planteringar längst Regeringsgatan.

Det återstår en del arbete. Vattenspelet framför gamla saluhallen ska på plats, just nu dräneras det för detta. Till hösten blir det också ny belysning och planteringar längst Regeringsgatan.

Publicerad 12 June 2018 16:49