Kommunen köper ”problemfastighet” i Asmundtorp

Planer på hyresrätter eller trygghetsboende efter rivning

LANDSKRONA. Mitt i Asmundtorp, mittemot Ica i korsningen Kustvägen-Toftavägen, ligger fastigheterna Asmundtorp 1:140 och 1:297. Dessa köper nu kommunens stadsutvecklingsbolag för drygt fyra miljoner och river, för att det ska bli nya bostäder där.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det handlar om två byggnader. En mindre som idag har en pizzeria i markplan. Den pizzerian är ändå på väg att stänga på grund av dålig lönsamhet uppger stadsutvecklingsbolagets vd Joakim Ahlin. På ovanvåningen finns en mindre lägenhet. I det större huset bredvid finns hela sex bostäder, trots att det är en relativt liten byggnad. I ett annex till huset har det en gång funnits en kiosk, men den är nedlagd sedan länge och där finns idag kontorslokaler. Just den fastigheten har haft myndigheternas ögon på sig under en längre tid enligt Joakim Ahlin.

- Dels har den fastigheten pekats ut som en problemfastighet i gruppen för samordnad myndighetsutövning där stadsutvecklingsbolaget är med. Och dels pekas centrala Asmundtorp ut som ett utvecklingsområde i översiktsplanen. Så det finns flera skäl till att den blivit intressant för oss.

Båda fastigheterna har legat ute till försäljning under en längre tid.

- Det är ju det som är stadsutvecklingsbolagets roll, att skapa lösningar när den så kallade marknaden inte löser sådana här problem, säger Joakim Ahlin.

Tre av de totalt sju lägenheterna i husen är idag bebodda, och såväl stadsutvecklingsbolaget som Landskronahem, vars styrelseordförande Kenneth Håkansson också är med på pressträffen, försäkrar att de boende ska erbjudas annan bostad innan rivningen som görs någon gång i höst. Nu ska Asmundtorpsborna få tycka till om vad de vill se på den mest centrala platsen i byn och en ny detaljplan ska tas fram. Men redan nu går tankarna i en tydlig riktning.

- Att det blir någon form av bostäder känns givet, säger Joakim Ahlin.

Huset närmast i bild rymmer hela 6 lägenheter. Fastigheten har pekats ut som en ”problemfastighet”, bland annat har miljöförvaltningen riktat förelägganden kopplade mot vite till ägaren.

Huset närmast i bild rymmer hela 6 lägenheter. Fastigheten har pekats ut som en ”problemfastighet”, bland annat har miljöförvaltningen riktat förelägganden kopplade mot vite till ägaren. Foto: Per Eeg-Olofsson

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) hade gärna sett att det byggs hyresrätter.

- Inne i Landskrona har vi problemet att det finns ett överskott på hyresrätter, i byarna är problemet snarast det omvända, det saknas hyresrätter, säger han.

Att bygga ett mindre så kallat trygghetsboende på platsen är ett alternativ som både han och övriga beslutsfattare på pressträffen ser som ett intressant alternativ.

- Vi öppnade nyligen stadens första trygghetsboende på Artillerigatan. Vi bör undersöka möjligheten till trygghetsboende även i byarna så äldre kan bo kvar i byn fast med annan boendeform, säger Torkild Strandberg.

Vem ska bygga då? Det är inte klart ännu, eventuellt blir det kommunen själv som bygger via Landskronahem.

- Det är inget som vi utesluter, men det är för tidigt att säga ännu, säger Landskronahems styrelseordförande Kenneth Håkansson.

Sven Jönsson är Asmundtorpare sedan mer än 30 år. För honom är det ingen tvekan.

- Det viktigaste är att bli av med det som det ser ut idag. Om det sedan blir hyresrätter eller trygghetsboende – det spelar inte så stor roll.

Så här tänker sig arkitektkontoret Fojab att platsen skulle kunna se ut i framtiden. De två inköpta fastigheterna är rivna och ersatta av radhus. Parkeringen på andra sidan korsningen har blivit en torgyta.

Så här tänker sig arkitektkontoret Fojab att platsen skulle kunna se ut i framtiden. De två inköpta fastigheterna är rivna och ersatta av radhus. Parkeringen på andra sidan korsningen har blivit en torgyta. Illustration: Fojab

FAKTA Tidsplan för projektet

Juni 2018: fastigheterna Asmundtorp 1:140 och 1:297 köps in för totalt 4,2 miljoner kronor.

Sommaren/hösten 2018: Asmundtorpsborna tillfrågas om sina önskemål för platsen.

Hösten 2018: Byggnaderna rivs, ny detaljplan för området tas fram.

2019: Ny detaljplan färdig.

2020: Inflyttning i nya bostäder.

Publicerad 13 June 2018 15:12