Kommunen köper mark för fem miljoner i Billeberga

BILLEBERGA. Svalövs kommun köper mark i Billeberga för 5,3 miljoner kronor. Det väntas kommunfullmäktige besluta på måndag.

Av
Jonas Lundin

Det rör sig om 11,8 hektar (del av fastighet 12:1) som idag är jordbruksmark invid väg 17. Det ligger mitt emot där väg 1208 (vägen från Svalöv) möter väg 17 utanför Billeberga. Köpet innebär att kommunen får ”full rådighet över området mellan skolan och villaområdet och väg 17, vilket kan underlätta en strategisk utbyggnad av samhället”, skrev samhällsbyggnadsnämndens ordförande, centerpartisten Lennart Pettersson, i ett pressutskick efter nämndens möte i slutet av maj. Marken ingår i ett område som i kommunens planprogram för Billeberga pekas ut som ett framtida handelsområde. Markköpet kan också underlätta kommunens diskussioner med Trafikverket om säkra avfarter från väg 17 in och ut från Billeberga, menar Lennart Pettersson.

Publicerad 13 June 2018 08:30